15 rode bedrijven uitgekocht voor in totaal 12 miljoen

Het varkensbedrijf in Diest kreeg code rood en kon niet hervergund worden. Binnenkort wordt de bedrijfszone ingepalmd door natuur.
Het varkensbedrijf in Diest kreeg code rood en kon niet hervergund worden. Binnenkort wordt de bedrijfszone ingepalmd door natuur. - Foto: VLM

In oktober 2014 kregen alle landbouwers een brief over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijkheden voor hun bedrijf.

Landbouwbedrijven werden, op basis van de impact van hun stikstofemissies op nabijgelegen beschermingszones, ingedeeld in significantieklassen met een code groen, oranje of rood.

802.300 euro per bedrijf

Op vraag van Vlaams parlementslid Bart Van Hulle (Open VLD) gaf Vlaams minister Zuhal Demir een overzicht van de proactieve aanpak van het benaderen van die rode en oranje bedrijven.

De voorbije jaren werden 15 rode bedrijven uitgekocht. Het gaat om 3 bedrijven in de provincie Antwerpen, 2 in Vlaams-Brabant, 1 in Limburg, 4 in Oost-Vlaanderen en 5 in West-Vlaanderen. Het gaat om ruim 12 miljoen euro, of gemiddeld 802.300 euro per bedrijf.

In Vlaanderen zijn er vandaag verder nog 41 rode bedrijven: 13 in de provincie Antwerpen, 5 in Vlaams-Brabant, 13 in Limburg, 4 in Oost-Vlaanderen en 6 in West-Vlaanderen.

Landbouwers weer benaderd

Net voor de zomervakantie heeft minister Demir bij de VLM gevraagd om de landbouwers weer actiever te benaderen. Dat gebeurde een eerste keer door VLM-medewerkers in 2015. Als de bedrijven dit wensten, werden ze ook bezocht en werden de maatregelen van het flankerend beleid toegelicht.

Daarna werden de bedrijven niet meer actief gecontacteerd door de de Vlaamse Landmaatschapij (VLM), maar kon men wel contact opnemen met een erkende adviesdienst voor verdere bedrijfsbegeleiding. “Meerdere bedrijven hebben contact genomen met adviesdiensten”, antwoordt minister Demir.

De huidige contactopname verschilt op zich niet van de vorige. “We hebben wel meer kennis verworven door de behandeling van dossiers de voorbije jaren en kunnen daardoor de bedrijven gerichter en specifieker informeren en antwoorden.”

Flankerend beleid

VLM-medewerkers stimuleren bedrijven van de rode lijst om in het flankerend beleid te stappen, gezien hun vergunning bij het aflopen ervan niet meer kan worden hernieuwd. “Als de bedrijven dit wensen, is ook een bedrijfsbezoek mogelijk. Voorafgaandelijk aan deze contactname zijn de landbouworganisaties en adviesbureaus hiervan op de hoogte gebracht, zodat ze ook deze bedrijven kunnen bijstaan.”

Deze aanpak heeft als doel om de bedrijven te stimuleren om alsnog een aanvraag voor flankerend beleid in te dienen. De VLM geeft hierbij ook terug aan dat de bedrijven gratis begeleiding kunnen krijgen door een erkende adviesdienst (betaald door de VLM). “Hierbij adviseert de VLM om de impactscore opnieuw te berekenen en benadrukt ze dat nog altijd kan ingestapt worden in het huidige flankerend beleid.”

Het huidige flankerende beleid is nog van toepassing (eind dit jaar wordt wellicht een nieuwe PAS-regelgeving goedgekeurd), waardoor zowel bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverplaatsing of een bedrijfsreconversie nog mogelijke maatregelen zijn. De opmaak van een oriënterend bedrijfsadvies door een erkende adviesdienst kan deze keuze onderbouwen.

Intussen werd de resterende landbouwers door de VLM gecontacteerd. “Het verdere traject hangt af van de landbouwer zelf. Op zijn vraag kan nog een bedrijfsbezoek worden ingepland”, stelt minister Demir.

Van de telefonisch gecontacteerde bedrijven werden er 4 bedrijven bezocht. Twee daarvan hadden in oktober plaats. Zeven bedrijven gingen hun adviesbureau contacteren.

Voldoende middelen

Andere bedrijven wachten nog af tot de definitieve vaststelling van het PAS. Voor deze laatste groep van bedrijven loopt de vergunning tot 2031-2032. Voor dat flankerende beleid wordt jaarlijks circa 10 tot 14 miljoen euro bestemd. “In het verleden werd een reserve opgebouwd, zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn.”

Naast de rode bedrijven kunnen ook de oranje bedrijven een beroep doen op het flankerende beleid binnen het PAS. Er zijn vandaag in Vlaanderen 516 oranje bedrijven: 137 in de provincie Antwerpen, 119 in Limburg, 100 in Oost-Vlaanderen, 62 in Vlaams-Brabant en 98 in West-Vlaanderen.

Momenteel hebben 10 verschillende bedrijven een aanvraag ingediend bij de landcommissies. Hiervan kwamen 3 bedrijven niet in aanmerking, 1 bedrijf heeft zijn aanvraag stopgezet, 4 vragen zijn nog in behandeling en 2 bedrijven ontvingen een aanbod.

Er heeft momenteel 1 oranje bedrijf het aanbod aanvaard. Hierbij werd een vergoeding toegekend van bijna 325.000 euro.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent