Internationale grondstoffenprijzen zijn in 10 jaar nog nooit zo hoog geweest, stelt het FAO

De stijging van de barometer van de voedselgrondstoffenprijzen is onder meer het gevolg door de sterk stijgende vraag naar tarwe.
De stijging van de barometer van de voedselgrondstoffenprijzen is onder meer het gevolg door de sterk stijgende vraag naar tarwe. - Foto: TD

De FAO-index van de voedselprijzen bedroeg in november gemiddeld 134,4 punten, het hoogste niveau sinds juni 2011 en 1,2 % hoger dan in oktober. De index, die de maandelijkse veranderingen in de internationale prijzen van algemeen verhandelde voedingsmiddelen volgt, was 27,3 % hoger dan 1 jaar geleden.

De prijsindex voor zuivelproducten van de FAO was de belangrijkste stijger in november en steeg met 3,4 % ten opzichte van de voorgaande maand. Er bleef wereldwijd een sterke vraag naar boter en melkpoeder omdat kopers zich, vooruitlopend op een slinkende markt, van spotleveringen trachtten te verzekeren.

Het indexcijfer van de graanprijzen van de FAO steeg in november met 3,1% ten opzichte van de voorgaande maand en was 23,2% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De exportprijzen voor maïs stegen licht en de internationale rijstprijzen bleven over het algemeen stabiel, terwijl de tarweprijzen hun hoogste niveau sinds mei 2011 bereikten.

De prijsstijging weerspiegelde de sterke vraag tegen de achtergrond van een krap aanbod, vooral van tarwe van hogere kwaliteit, terwijl de prijzen ook werden ondersteund door bezorgdheid over voortijdige regenval in Australië en onzekerheid over mogelijke wijzigingen van de exportmaatregelen in de Russische Federatie.

De suikerprijsindex van de FAO lag in november 1,4 % hoger dan in oktober en bijna 40 % boven het niveau van november 2020. De stijging was vooral het gevolg van hogere ethanolprijzen, hoewel grote zendingen uit India en positieve vooruitzichten voor de suikerexport door Thailand de opwaartse druk op de noteringen temperden.

De index van de prijzen voor plantaardige oliën van de FAO daalde met 0,3 % ten opzichte van de recordhoogte in oktober, als gevolg van de lagere waarden voor soja- en koolzaadolie en de lagere prijzen voor ruwe olie. De internationale palmolieprijzen bleven stabiel.

De FAO-index van de vleesprijzen daalde met 0,9%, de 4de opeenvolgende maandelijkse daling. Onder invloed van verminderde aankopen van varkensvlees door China daalden de internationale noteringen, terwijl ook de prijzen voor schapenvlees sterk daalden door een groter exportaanbod uit Australië. De prijzen voor rund- en pluimveevlees bleven grotendeels stabiel.

Recordgraanproductie houdt markten bevoorraad

In de nieuwe Cereal Supply and Demand Brief van de FAO wordt de wereldgraanproductie voor 2021 geraamd op 2 791 miljoen ton, een nieuw record en 0,7 % hoger dan het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2020 zal de wereldproductie van secundaire granen en rijst naar verwachting met respectievelijk 1,4 % en 0,9 % toenemen, terwijl die van tarwe met 1 % zal dalen.

Verwacht wordt dat het mondiale graangebruik in 2021-22 met 1,7 % zal toenemen tot 2.810 miljoen ton, terwijl de mondiale graanvoorraden aan het einde van de seizoenen in 2022 naar verwachting met 0,9 % zullen afnemen ten opzichte van het beginniveau. De daaruit voortvloeiende verhouding voorraad/gebruik van 28,6% “zou nog altijd wijzen op een comfortabele voorzieningssituatie in het algemeen”, stelt de FAO.

De FAO voorspelt dat de wereldhandel in granen in 2021-22 met 0,7 % zal toenemen tot 480 miljoen ton, waarbij een verwachte toename van 2,2 % in de wereldhandel in tarwe de waarschijnlijke inkrimping van de handel in secundaire granen meer dan compenseert.

Lieven Vancoillie-FAO

Meest recent

Meest recent