Startpagina Milieu

Minister Demir koopt 11 gronden om meer open ruimte te creëren in Vlaanderen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om 11 gronden te kopen en zo meer groen en open ruimte te creëren in Vlaanderen, zo blijkt dinsdag 28 december uit een persbericht.

Leestijd : 4 min

"Door gronden en constructies aan te kopen, kunnen op het terrein noodzakelijke ingrepen worden gedaan en worden plannen ook effectief omgezet in de praktijk", luidt het. Het gaat om aankopen in de provincie Antwerpen en in de steden en gemeenten Boechout, Boortmeerbeek, Lier, Linter, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Tervuren, Vorselaar en Zoutleeuw.

Meer open ruimte creëren in het dichtbebouwde Vlaanderen is een van de pijlers van het beleid van Demir. "Het belang van natuur wordt jaar na jaar duidelijker. Om te ontspannen, maar evengoed om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering", zegt de minister in het persbericht. Via gerichte aankopen wil ze "missing links" tussen belangrijke gebieden wegwerken. De projecten worden gerealiseerd door lokale partners.

Molenbeekvallei. Concreet worden gronden in de Molenbeekvallei, in de Antwerpse zuidrand, aangekocht voor 136.200 euro. "De aanpak maakt een breed sociaal project mogelijk en de inrichting zal bijdragen aan een voedselbos, het herstel van natte natuur, waterretentie en verbetering van de toegankelijkheid voor de Molenbeekvallei tussen de Boshoek en de bossen van Ranst", luidt het dinsdag.

Boortmeerbeek. In Boortmeerbeek gaat er 300.000 euro naar de aankoop van de Molensite en de percelen aan de Audenhovenlaan. "De sites worden verder gevrijwaard en planologisch beschermd, er wordt een duurzaam toekomstperspectief uitgewerkt, de ecologische waarden krijgen een flinke boost, de bewoners krijgen toegang tot een stukje buurtgroen in de kern, een ontbrekend deel in de verbinding tussen bestaande recreatieve verbindingen van de Weesbeek wordt gerealiseerd en de molen kan worden bewaard als een markant erfgoedelement".

Lier. Zo’n 44.000 euro gaat naar de stad Lier voor de aankoop van percelen in het landschapspark Pallieterland. "De verwerving biedt enerzijds de mogelijkheid om trage wegverbindingen naar de achterliggende wijken mogelijk te maken, en anderzijds zorgt het voor de verbinding met de Ringdijk. Het perceel kan ingericht worden met kleine landschapselementen en wandellussen."

Linter. 130.500 euro gaat naar de gemeente Linter voor het Getestrand en Waterhof. "De inrichting van deze strategische locaties brengt de thema’s ’dorpskwaliteit’ en ’valleilandschappen’, letterlijk dichter bij elkaar. Met verwerving kunnen onderdelen van de ruggengraten ’Het Groene Spoor’ en de ’Dormaalbeek’ verwezenlijkt worden. Die twee groenblauwe linten doorkruisen de streek", klinkt het in het persbericht.

Mechelen. De stad Mechelen krijgt 558.100 euro voor de aankoop van het Bos van Loos en de verwerving van gronden langs de Ragheno-site ter hoogte van de Bautersemstraat. Het Bos van Loos, ook gekend als ’het hof van Betzenbroeck’, is een kasteeldomein gelegen ten zuidoosten van het stadscentrum, in de Sint-Albertuswijk van deelgemeente Muizen. "Deze aankoop heeft tot doel de positie binnen het groenblauw netwerk in en rond de stad te versterken en biedt een antwoord op de nood aan toegankelijke groene ruimte. Daarnaast wordt een cluster percelen verworven om een eiland in de Ragheno-site te realiseren en zo de nieuwe wijk te ontsluiten met een mooie open boulevard met aantakking op de Arsenaalverbinding."

Sint-Katelijne-Waver. Er gaat 44.725 euro naar de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor de aankoop van het Pasbrugbos. "Het Pasbrugbos zal een belangrijke groenpool en luwteoase worden in de wijk Pasbrug, een dichtbevolkte wijk op de grens van Sint-Katelijne-Waver. De percelen worden na de aankoop als natuurgebied ingericht, opgewaardeerd en opengesteld als groene schakel in de Vrouwvliet-vallei".

Tervuren. 428.100 euro is gereserveerd voor de gemeente Tervuren voor de aankoop van een perceel in de Hertenbergstraat. Het perceel is een van de laatste onbebouwde plekken tussen het dorp Tervuren en het Zoniënwoud. "Het gebied is dan ook strategisch gelegen omwille van de verbinding tussen het grootschalig boscomplex en de bovenloop van de Voer", klinkt het.

Vorselaar. De gemeente Vorselaar krijgt 45.000 euro voor percelen in het hefboomproject Graafweide Schupleer. "De verwervingssubsidie draagt bij tot belangrijke ruimtelijke doelstellingen: het realiseren van publiek toegankelijke trage verbindingswegen, ontharding van het valleisysteem door het verwijderen van weekendverblijven, visvijvers en paardenstallingen én de uitbreiding van natuur- en bosgebied ter realisatie van Natura 2000-doelen".

Zoutleeuw. Tot slot is 76.300 euro bestemd voor de stad Zoutleeuw, voor een verwerving binnen het project Spaanse Citadel. Het stadscentrum van Zoutleeuw wordt regelmatig met zware wateroverlastproblemen geconfronteerd: het centrum bevindt zich in een kwelgebied en aan de samenvloeiing van vele kleine en grotere waterlopen zoals de Kleine Gete en de Dormaalbeek. "De aankoop in een natuurlijk overstromingsgebied is bepaald in nauw overleg met de omwonenden en landbouwers die regelmatig getroffen worden door de wateroverlast", klinkt het.

Belga

Lees ook in Milieu

Meer artikelen bekijken