Startpagina Milieu

Zelf energie opwekken met windmolens of zonnepanelen is haalbare kaart

Kunnen zonnepanelen (PV) en/of windmolens je onafhankelijker maken van externe factoren? Deze opties zijn alvast het overwegen waard.

Leestijd : 3 min

Op dit ogenblik zitten we midden in een energiecrisis. De prijs van zowel gas als elektriciteit bedraagt een veelvoud van wat we vorig jaar betaalden.

Op lange termijn wordt er wel een daling van de energieprijs verwacht, maar de vraag is eerder tot op welk niveau en hoelang dit nog zal duren.

Energieonafhankelijkheid met PV of windmolens

Steeds meer komt de term ‘energieonafhankelijkheid’ ter sprake, zowel op Europees als lokaal niveau. Dit omdat we voor onze energie steeds afhankelijker zijn geworden van externe factoren die we niet zelf in de hand hebben.

Zowel zonnepanelen (PV) als windmolens kunnen hier een oplossing bieden. Dergelijke systemen hebben een gekende prijs en kunnen voor een vast bedrag worden afgeschreven. Dit resulteert uiteindelijk in een gekende kWh prijs over lange termijn. Ze kunnen dus een oplossing bieden om een deel van de energiekost vast en voorspelbaar te maken.

Wat is nu de meest aan te bevelen route?

Zonnepanelen zijn goede investering

In veel gevallen blijven zonnepanelen de beste investering. De prijs per kWp is de voorbije jaren stelselmatig gezakt, terwijl het rendement en de betrouwbaarheid verder zijn gestegen. Prijzen situeren zich tussen de 0,75 en 1,5 euro/Watt piekvermogen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de installatie.

Het perfect afstemmen van je verbruik op je energieproductie blijft echter de uitdaging. Hoe meer opgewekte energie je zelf kan verbruiken, hoe korter de terugverdientermijn. In realistische scenario’s zijn terugverdientermijnen van 5 à 7 jaar eerder de norm dan de uitzondering geworden. Aan de huidige prijzen is dit meestal zelfs onder de 5 jaar. Met een verwachte levensduur van 20 jaar zijn zonnepanelen dus zeker een interessante investering.

Windmolens zijn vergunningsplichtig

Ook windmolens kunnen een oplossing bieden, zeker in combinatie met zonnepanelen. Windmolens hebben op jaarbasis namelijk een ander opbrengstprofiel dan zonnepanelen. We zien een verhoogde energieproductie in de wintermaanden en een wat lagere productie in de zomermaanden, net het omgekeerde als bij zonnepanelen dus. Dit creëert mogelijkheden voor wie net in deze periodes een hoger verbruik heeft of voor wie het jaar rond zoveel mogelijk zelf opgewekte energie wil gebruiken.

Wel is het plaatsen van een windmolen een wat complexer gegeven dan het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn namelijk meer factoren waarmee rekening dient gehouden te worden. Allereerst moet er voldoende vrije ruimte rond de windmolen beschikbaar zijn. Voor een kleine windmolen mag je al snel op 100 tot 150 m benodigde vrije ruimte vanuit het westen-zuidwesten rekenen. Ook de geografische locatie is van belang. Hoe dichter bij de kust, hoe beter.

Het plaatsen van een windmolen is een complexer gegeven dan het plaatsen van zonnepanelen, maar het is zeker een goede optie.
Het plaatsen van een windmolen is een complexer gegeven dan het plaatsen van zonnepanelen, maar het is zeker een goede optie. - Foto: LBL

En tot slot is een windmolen vergunningsplichtig. Vóór het plaatsen dient een vergunning verkregen te worden, waarbij wordt gekeken naar de impact van slagschaduw, de impact op milieu, zelfverbruik enzovoort. Wel zijn er voor een windmolen gelukkig nog steeds subsidies beschikbaar van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) of het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Je dient namelijk rekening te houden met een bedrag rond de 80.000 tot 90.000 euro, exclusief subsidies. Daartegenover staat wel een toestel dat energie kan produceren op ogenblikken dat zonnepanelen dit niet doen (tijdens de winter, ’s nachts) en dat de elektriciteitsprijs vaak ook hoger is.

Zeker te overwegen

Zonnepanelen en windmolens hebben dus zeker hun vaste plaats gekregen in ons energielandschap en bieden een oplossing om minder afhankelijk te worden van externe factoren. Wanneer men opteert om te investeren in deze technieken op het eigen bedrijf, kan je een deel van je energiekosten vastzetten op lange termijn.

Pieter Vercruysse, Enerpedia

Lees ook in Milieu

Oppervlakte- en drinkwater vragen permanente aandacht

Actueel Het is een open deur intrappen om te zeggen dat pesticiden en nitraten zowel in de oppervlaktewaterwinningen als in het ondiepe grondwater een risico vormen voor het behouden van de goede kwaliteit van het water. Oppervlaktewater en drinkwater vragen bijgevolg permanente aandacht.
Meer artikelen bekijken