Gebruik van loopbaancheque in landbouw kan veel beter

De landbouwsector is momenteel ondervertegenwoordigd in het bereik en het gebruik van loopbaancheques.
De landbouwsector is momenteel ondervertegenwoordigd in het bereik en het gebruik van loopbaancheques. - Foto: VDAB

Via de onafhankelijke en discrete werkwijze van Boeren op een Kruispunt hoopt minister Crevits dat landbouwers die drempelvrees kunnen overwinnen. “Boeren op een Kruispunt kan op die manier een eerste informatie over, en doorverwijzing naar, een professionele loopbaanbegeleiding bieden.”

De kostprijs van loopbaanbegeleiding via loopbaancheques is laag. “Door hierover te communiceren kan dit aanbod beter bekend raken. Het departement Landbouw & Visserij kan hier in samenwerking met VDAB de landbouwers over informeren.”

Boeren op een Kruispunt zal in het kader van de vernieuwde werking een goede samenwerking uitbouwen met de loopbaanbegeleidingscentra, zodat landbouwers ook daar goed terecht kunnen. “We zullen ook verder gaan dan dit. Zo kan VDAB bijvoorbeeld in samenspraak met partners in de sector een mogelijke aanpak uitwerken voor de specifieke doelgroep landbouwers”, zegt minister Crevits.

De landbouwsector is momenteel ondervertegenwoordigd in het bereik en het gebruik van loopbaancheques. “Het zou zeker zinvol zijn als er een aantal gerichte acties zouden gebeuren. Hier kan ook Boeren op een Kruispunt bij worden betrokken.”

Een grote bevraging bij landbouwers hierover komt er voorlopig niet. “Eind 2021 is een korte bevraging uitgevoerd bij de deelnemers van het Landbouwmonitoring Netwerk (LMN) naar bepalende factoren. Daarbij werd wel gepolst naar toekomstscenario’s voor het bedrijf. We weten echter dat het heel moeilijk voor landbouwers is om zich een carrièreswitch voor te stellen”, aldus nog de minister.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent