Startpagina Actueel

Pachtwet beschermt de boeren van de Brabantse Wouden

Landbouwers die in het projectgebied van de Brabantse Wouden gronden pachten, blijven beschermd door de Pachtwet. Dat geldt ook voor de gronden die door de Vlaamse overheid al zijn aangekocht om een groot Brabants woud te creëren.

Leestijd : 2 min

Het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud, de Dijle-, Laan- en Ijsevallei en het Hallerbos vormen samen de Brabantse Wouden. Ze zijn samen meer dan 10.000 ha groot. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft de Brabantse Wouden geselecteerd als kandidaat om een Nationaal Park te worden. Ecologisch en toeristisch houdt dat een aantal voordelen in.

Erkenning als Nationaal Park biedt volgens Demir garanties tot een betere bescherming en versterking van de natuur in dit bijzondere gebied. Het betekent minder versnippering en meer bos en natuur, met plaats voor duurzame recreatie en landbouw.

Pacht loopt voort

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft inmiddels al diverse percelen landbouwgrond aangekocht. De boeren die de verkochte gronden pachten blijven echter beschermd door de Pachtwet. Dat heeft minister Hilde Crevits (cd&v) hun beloofd. Een pachtcontract eindigt niet louter omdat de Vlaamse overheid die gronden aankoopt. De pacht loopt gewoon voort. Na afloop van een periode van 9 jaar, begint er gewoon een nieuwe periode, tenzij de pachtovereenkomst wordt opgezegd. Van een automatische beëindiging van de pacht is in geen geval sprake.

Het is wel zo dat de pacht kan worden opgezegd voor doeleinden van algemeen belang. Bebossing is een reden van algemeen belang en het ANB zou dus de pacht kunnen beëindigen als dat gebeurt volgens de regels van de Pachtwet.

Landbouwminister Crevits: “In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we voor bebossing in eerste instantie inzetten op de niet-beboste als bos bestemde gebieden of waar mogelijk op natuurgebieden. Die afspraak wordt ook meegenomen bij de hervorming van de pachtregelgeving. Zo is het de bedoeling om de realisatie van bos of natuur niet meer in alle gevallen als geldige reden te erkennen om de pacht op te zeggen.”

Landbouw en natuur

Crevits verduidelijkte een en ander in haar antwoord op een tussenkomst van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) die meende dat de aankopen van landbouwgrond in contrast zijn met het Vlaams regeerakkoord. Dat stelt dat het niet de bedoeling is om vruchtbare landbouwgronden op te kopen voor bebossing. Parlementslid Arnout Coel (N-VA) wees van zijn kant op de troeven van het project Brabantse Wouden in een provincie die zeer versnipperd is qua verwevenheid tussen landbouw en natuur.

Crevits bracht tijdens de discussie in herinnering dat het regeerakkoord bepaalt dat boeren geen teelteisen of -beperkingen worden opgelegd. Op de suggestie dat boeren eventueel zelf hagen of bos zouden aanplanten wil ze niet ingaan. Minister Crevits accentueert dat ze teeltvrijheid elementair vindt en dat de eigenaar van een perceel de vrijheid moet hebben om te kiezen wat hij daarop zet. De minister zal daar geen beperkingen op voorstellen.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Indiase gigant in offroadbanden BKT heeft grootse plannen

Nieuws van maatschappijen BKT-banden zijn in Europa verkrijgbaar als originele uitrusting of als vervangingsbanden. Ze worden uitsluitend in India geproduceerd. De fabrikant heeft er 5 productievestigingen, waaronder die in Bhuj, die zowel gigantisch als modern is. De productievestiging in Bhuj moet het bedrijf in staat stellen om tegen 2026 ambitieuze doelstellingen te halen (600.000 ton banden per jaar, voor een omzet van 2 miljard dollar). Een bezoek aan de site was een must!
Meer artikelen bekijken