Startpagina Actueel

Demir schaalt Blue Deal investeringen op: 20 miljoen euro voor bijna 30 extra gebieden

Zuinig omgaan met water is altijd een goed idee. Maar om Vlaanderen op langere termijn structureel weerbaar te maken voor langere periodes van droogte is het van belang dat de investeringen van de Blue Deal op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen verder worden gezet.

Leestijd : 3 min

Daarom schaalt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de investeringen van de Blue Deal op. Zij investeert meer dan 20 miljoen euro om de Blue Deal in 30 bijkomende gebieden in Vlaanderen in de praktijk te brengen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De slechtste maatregel tegen droogte, is pas wakker worden op het moment dat het droog is en er geen water meer uit de kraan komt. Vlaanderen pro-actief en structureel weerbaar maken tegen de klimaatverandering doen we met de Blue Deal die we sinds 2020 uitvoeren op het terrein. Vriend en vijand, maar ook menig expert bevestigt dat dit de weg is die we verder moeten bewandelen. Maar ja, het is een werk van lange adem. Vlaanderen is één van de Europese regio’s die het meest risico lopen op droogte en waterschaarste. Door telkens weer onze Blue Deal investeringen uit te breiden maken we Vlaanderen structureel weerbaar tegen de klimaatverandering”.

Tien grootschalige transformatieinvesteringen

Eerst en vooral selecteerde Demir maar liefst 10 grootschalige transformatieprojecten in verstedelijkte, en dus verharde, kernen. Daar wordt de komende jaren een structurele ruimtelijke transformatie doorgevoerd voor groenblauwe dooradering, klimaatadaptatie, ontharding en waterinfiltratie. Alle projecten bestaan enerzijds uit quick-wins, en anderzijds uit grotere aanpassingen die iets meer tijd vergen. Een hefboom van bijna 10 miljoen euro legt ze daarvoor op tafel om voor 33 miljoen euro aan investeringen mogelijk te maken.

Zo gaat ze in het hartje van Antwerpen maar liefst 7,5 ha verharding wegbreken en de Hollebeekvallei, één van de weinig deels bewaarde beekvalleien doorheen de stad, herstellen. In Harelbeke wordt dan weer geïnvesteerd om in de dorpskernen van Bavikhove en Hulste afscheid te nemen van de verharde centrumparking en de dorpsbeek opnieuw zichtbaar te maken als trage en groene waterbufferende verbinding. 20.000 vierkante meter verharding verdwijnt dan weer in Vorselaar met een gebiedsdekkend strategisch meejarenplan voor alle 104 straten in Vorselaar. In het Limburgse Genk neemt Vlaanderen het voortouw om de blauwgroene versterking rond de Stiemerbeekvallei te versnellen als verbinding tussen de stad en de omliggende natuur.

“Sommigen doen deze investeringen af als eenmalig, maar ze zijn wel degelijk structureel omdat ze zorgen voor het blijvend effect van meer ruimte voor waterinfiltratie. We slaan dan ook de handen in elkaar met die lokale partners die beseffen dat strategisch investeren in meer groen en meer ruimte voor water en afscheid nemen van verharding niet enkel een antwoord is op de klimaatuitdaging, maar ook voor hun inwoners en hun leefkwaliteit een grote meerwaarde is”, klinkt het bij Demir.

Lokale gebiedsdeals droogte

Naast deze investeringen werden ook 10 bijkomende gebieden geselecteerd als ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte’ via het departement Omgeving. In deze gebieden zijn Vlaamse ruimtelijke processen lopende, maar worden dankzij Demir meteen investeringsmiddelen op tafel gelegd om ze meer en structureel klimaatrobuust te maken.

“Er komt wel eens kritiek dat alle ruimtelijke processen zo theoretisch blijven – slopende procedures waarbij veel wordt gepraat maar weinig verandert op terrein. Met deze Gebiedsdeals brengen we daar nu verandering in. Tien samenwerkingsverbanden zijn geselecteerd om het watersysteem in hun gebied te versterken en hiervoor een actieprogramma van lokale projecten op te maken en tegen 2026 op te leveren. Zo worden abstracte ruimtelijke doelstellingen en processen concreet op terrein waargemaakt”, zegt Demir. Het gaat onder meer om gebieden rond het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant, de Leievallei in West-Vlaanderen, Midden-Limburg en het Denderbekken in Oost-Vlaanderen.

Investeringen in platteland

Omdat droogte vaak als eerste gevolgen heeft voor onze landbouwers, worden ook in landbouwgebied extra gebiedsgerichte investeringen in de steigers gezet. Via de Vlaamse Landmaatschappij trekt Demir in totaal 1,3 miljoen euro uit voor de ondersteuning van Water-Land-Schap-investeringen in acht gebieden in Vlaanderen. Zo wordt in Roeselaere samen met Inagro, de stad en de lokale landbouwers geëxperimenteerd met nieuwe waterteelten en wordt samen met het Provinciaal Centrum voor de Landbouw in Bocholt-Peer samen met lokale landbouwers bekeken hoe wetlands in een moderne landbouwuitbating geïntegreerd kunnen worden.

Kabinet Demir

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken