Steeds meer landbouwers komen in de problemen

Minister Jo Brouns krijgt als eerste de pin opgespeld.
Minister Jo Brouns krijgt als eerste de pin opgespeld. - Foto: FVDL

De boeren krijgen heel wat op hun bord: het ontbreken van rechtszekerheid, bergen administratie, geen garantie op het terugverdienen van gemaakte investeringen, de klimaatverandering, steeds veranderende wetgeving, boer-bashing in de algemene media, soms lange en onregelmatige werkdagen, de coronacrisis, tekorten aan grondstoffen, stijgende energieprijzen, … Die combinatie zorgt ervoor dat er bij landbouwers meer mentale stress is dan in veel andere beroepen. Meer burn outs en depressies, relatie- en generatieconflicten, …. “Landbouwer zijn is in de huidige context een zware opdracht, met complexe regelgeving, met soms weinig respect en met factoren waar de boer niet altijd impact op heeft. Dit weegt zwaar, op de landbouwer én op zijn of haar gezin”, zegt Els Verté, directeur bij Boeren op een Kruispunt.

De cijfers liegen er dan ook niet om: in 2021 waren er bij deze organisatie 44% meer nieuwe aanmeldingen dan 2020 en 57% meer dan 2019. Dit jaar waren er in de eerste vier maanden al opnieuw 39% meer nieuwe aanmeldingen dan in dezelfde periode van 2021. Boeren vinden maar moeilijk de weg naar de klassieke hulpverlening en als ze daar terechtkomen, hebben ze niet altijd het gevoel dat die hulpverleners hen begrijpen. Omdat die geen voeling hebben met de sector. Om meer boeren te kunnen helpen, krijgt Boeren op een Kruispunt er 5 adviseurs en 1 psycholoog bij. De vzw zal bovendien meer aan preventie en sensibilisering kunnen doen, een anonieme telefoonlijn openhouden en meer aandacht kunnen besteden aan nazorg en crisishulp.

Els Verté hoopt dat meer landbouwers de stap durven zetten om hulp te vragen. “Nu kloppen ze bij ons aan als het 5 voor 12 is of al 5 na 12. We zien ze liever om halftwaalf, als ze nog – bijna letterlijk – op dat kruispunt staan en we ze nog kunnen bijsturen”, zegt de directeur van Boeren op een Kruispunt.

Erfbetreders

Aan het actieprogramma voor het welbevinden in de landbouw werd 2 jaar gewerkt door zowat 70 organisaties. Behalve de extra middelen voor Boeren op een Kruispunt komen er een aantal campagnes. Erfbetreders krijgen via flyers tips over wat ze kunnen doen als ze merken dat een landbouwer in de problemen zit. Voor het grote publiek is er een pin die een soort van solidariteit met de lokale landbouw vertegenwoordigt. De achterliggende slogan is ‘Jouw sympathie geeft onze boeren energie’.

Een pin duidt op solidariteit met de lokale landbouw. De achterliggende slogan is ‘Jouw sympathie geeft onze boeren energie’.
Een pin duidt op solidariteit met de lokale landbouw. De achterliggende slogan is ‘Jouw sympathie geeft onze boeren energie’. - Foto: FVDL

Voorts zal er voor het eerst in het hogere landbouwonderwijs aandacht geschonken worden aan mentale en psychosociale weerbaarheid. De VDAB heeft al zijn begeleiders gescand op vertrouwdheid met de landbouw en zal via hen meer inzetten op het gebruik van loopbaancheques in de landbouw. Om die te gebruiken moet de boer(in) niet van job veranderen. Die cheques kunnen gebruikt worden voor advies over alle werkgerelateerde problemen.

Impactanalyse

Hendrik Vandamme van ABS vraagt dat de Vlaamse regering de reguleringsimpactanalyse zou herinvoeren, zodat bij elke nieuwe maatregel bekeken wordt wat de gevolgen zijn voor de landbouwsector, en dat politici en overheden meer beleidsdomeinoverschrijdend gaan denken. Lode Ceyssens van Boerenbond zou graag een nieuwe benadering zien van de land- en tuinbouw. “Onze sector wordt te vaak gezien als een probleem, terwijl de land- en tuinbouw voor heel wat zaken een deel van de oplossing is.”

Waardering

Met de waardering van de land- en tuinbouw zit het wel goed, weet Filip Fontaine van de VLAM. “Uit marktonderzoek van de voorbije jaren leren we dat het bashen van boeren vooral gebeurt in de kranten en online, maar niet in de cijfers. 66% van de Vlamingen staat positief ten opzichte van de landbouw. 75% ziet de landbouw als deel van de oplossing inzake milieuproblemen. 75% van de Vlamingen heeft bewondering voor de land- en tuinbouw en 85% vindt de landbouw in eigen land belangrijk”, somt Fontaine op. Die cijfers waren zelfs nog hoger tijdens de viruspandemie. “Er is een kleine minderheid die veel lawaai maakt tegen de landbouw.”

De nieuwe Vlaamse minister van Landbouw Jo Brouns luisterde aandachtig naar de opgesomde problemen die het welzijn van de boeren negatief beïnvloeden. “Rechtszekerheid is terecht een heel belangrijk punt in het welzijn van de land- en tuinbouw. De waardering voor de landbouw is al goed, maar verdient onze constante aandacht. En iedereen in de landbouw moet beseffen dat het geen schande is om even op de rem te gaan staan.”

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent