Startpagina Akkerbouw

Alken Maes en Arvesta werken samen met lokale landbouwers voor Belgische brouwgerst

Bier is een typisch Belgisch product. Toch is het niet noodzakelijk met Belgische ingrediënten samengesteld. Daar proberen Alken Maes en Arvesta verandering in te brengen.

Leestijd : 4 min

Ze zijn hierom een samenwerking met Vlaamse en Waalse landbouwers, 49 in totaal, opgestart om lokaal en duurzaam 300 ha brouwgerst te telen. Verwacht wordt dat dit ongeveer 2.000 ton brouwgerst oplevert. Hierdoor zou 1 op de 3 Cristal pintjes met Belgische gerst gebrouwen zijn. Cristal is een pilsmerk van Alken Maes.

De eerste brouwgerst werd ter gelegenheid van het persmoment gedorsen op 28 juni. Al gebied de eerlijkheid te zeggen dat het maar een beperkte hoeveelheid was, daar daags voordien regen de oogstmogelijkheden en de planning in de war had gestuurd.

Meerwaarde

Simon Eyers, Business Development manager bij Arvesta, geeft aan dat zij op zoek zijn naar meerwaarde en een rol met toegevoegde waarde voor de Belgische boer. Dit kan gevonden zijn door lokaal brouwgerst te telen.

Arvesta speelt een rol zowel voor de oogst als na de oogst. Zo test Arvesta een 150-tal graanvariëteiten uit om er de goede brouwgerst uit te kiezen. De landbouwer wordt bij de teelt bijgestaan door experten van Sanac. Bemesting is zo een heel belangrijk aspect, omwille van het eiwitgehalte.

Na het dorsen wordt de oogst ingezameld via de Aveve graanhandels en partners van Arvesta.

Na de oogst volgt een analyse om de kwaliteit van de brouwgerst te bepalen. De belangrijkste criteria daarbij zijn een hoog zetmeelgehalte in combinatie met een laag eiwitgehalte. Zetmeel is nodig voor de suikers die zich tijdens het brouwproces omzetten in alcohol en koolzuurgas. Het lage eiwitgehalte moet ervoor zorgen dat het bier niet te troebel wordt.

De graantriage gebeurt in het Henegouwse Pecq. Dan gaat het naar Mouterij Albert, onderdeel van Alken Maes, in Puurs-Sint-Amands. De laatste stap is de Cristal brouwerij in Alken waar de mout samen met water, gist en hop in de brouwketels een pilsbier wordt.

Gille LV, lokale verankering

Gastheer voor het persmoment en de oogstdemonstratie was Geert Gille die samen met zijn familie een gemengd landbouwbedrijf uitbaat in Tildonk tussen Leuven en Mechelen. Hij werd zowat opgevoerd als ambassadeur van de 49 landbouwers waarmee Alken Maes en Arvesta nu samenwerken.

Met Geert staat de vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. De eerste generatie startte met de teelt van Brussels grondwitloof, de vierde generatie voerde aardappelen aan het teeltplan toe. Daar komt nu brouwgerst bij. Heel vreemd is deze evolutie niet daar er al jaren voedergerst in de teeltrotatie zit.

Inzet op smaak en kwaliteit typeert de familie Gille. We kunnen daar ook netheid aan toevoegen. Het erf en de bedrijfsgebouwen liggen er kraaknet bij. In de loods staan machines waarvan je niet zou zeggen dat ze 30 jaar op de teller staan hebben. Ze lijken pas uit de showroom te komen.

Door de samenwerking is de teelt van brouwgerst het voorbije jaar stevig opgeschaald tot 300 ha.
Door de samenwerking is de teelt van brouwgerst het voorbije jaar stevig opgeschaald tot 300 ha. - Foto: TD

Geert legt uit dat brouwgerst perfect past binnen hun teeltcyclus, waar de witloofwortelteelt ook een heel belangrijke is. Hierom moet er aandacht zijn voor een goede bodemzorg. Hij prijst hierom het feit dat brouwgerst de bodem minder uitput én hij minder stikstofbemesting vraagt. Dat zijn belangrijke punten in de hedendaagse landbouw.

Het landbouwbedrijf, Gille LV, is heel actief in de korte keten. Ze leveren aardappelen en witloof aan een dertigtal supermarkten en zetten in op thuisverkoop. Als landbouwer vindt Geert het belangrijk om te weten waar de gewassen naar toe gaan. Dit weet hij nu ook met de brouwgerst. “De verbinding met het eindproduct is belangrijk.”

Opschaling en stroomversnelling

Arvesta heeft al enkele jaren van ‘proeftesten’ achter de rug. Waardoor het voorbije jaar, het eerste is van opschaling. De toekomst zal uitwijzen hoe ver de opschaling gaat en hoe krachtig de stroomversnelling in het telen van brouwgerst is.

Voor alle duidelijkheid dit is geen nieuwe teelt voor België. Maar is wel een teelt die om diverse redenen op de achtergrond belandde, waaronder de kwaliteitseisen en prijszetting van voedergerst.

Kennisdeling en teeltopvolging ligt volgens Simon Eyers van Arvesta aan de basis van de succesvolle teeltopschaling. “Maar ook een eerlijke prijs voor de boer zijn product voorzien draagt hiertoe bij.”

Alken Maes bekijkt om de samenwerking met Belgische boeren nog verder op te schroeven en de helft van de Cristal-volumes met Belgische gerst te produceren. Onderzocht wordt of ze richting 50% Belgische gerst kunnen evolueren.

Belgische Pils

Cristal was in 1928 de eerste Belgische pils volgens Tsjechische stijl, die pioniersrol vertaalt zich vandaag in concrete engagementen om lokaler en duurzamer te brouwen.

Ellen Mertens, meesterbrouwer geeft aan dat ze naast 100% groene, hernieuwbare en lokale elektriciteit voor hun brouwerij. Vorig jaar ook gestart zijn met het gebruik van Belgische hop en pilootprojecten voor gerst. “Op deze schaal met Belgische gerst brouwen is nog nooit eerder gedaan. Met de oogst van dit jaar verwachten we ongeveer 1 op de 3 ‘Cristallekes’ te kunnen brouwen tegenover 1 op de 10 vorig jaar.”

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken