Slechte weersomstandigheden zorgden voor minder oogst in 2021

Slechte weersomstandigheden zorgden voor minder oogst in 2021

In 2021 werden grote opbrengstdalingen genoteerd voor wintertarwe en spelt, namelijk met 11  % elk. Omdat er een oppervlaktestijging was voor beide teelten was de productiedaling van wintertarwe minder groot (-6  % of -93.727 ton) en werd er zelfs een productiestijging opgetekend voor spelt, met 6  % of 9.904 ton.

Goed jaar voor maïs

Voor maïs was 2021 daarentegen een goed jaar. Zowel voor korrel- als voor voedingsmaïs steeg de productie met 12  %. Er werd vorig jaar 60.594 ton meer korrelmaïs geproduceerd en 848.001 meer voedermaïs.

Bij de suikerbieten daalde de productie met 5  % of 234.008 ton, als gevolg van zowel een oppervlakte- (-3  %) als een opbrengstdaling (-2  %). Ondanks de oppervlakteafname van aardappelen met 7,6  % werd de productiedaling door de goede opbrengst (+6,7  %) beperkt tot 1,5  % of 57.437 ton.

Na de tegenvallende opbrengsten van vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid (-16  %). In 2021 steeg de opbrengst met 27  %, maar dat was niet voldoende om het opbrengstniveau van 2019 te halen. Er was wel een productiestijging met 7  % of 5.432 ton.

Oogst 2022

Ook dit jaar heeft het extreme weer, en dan vooral de droogte, een negatieve impact op de land- en tuinbouw, zegt woordvoerster Vanessa Saenen van de Boerenbond. "'Vooral bieten en jonge aardappelen brengen minder op en blijven kleiner dan gewoonlijk. Als het de komende 2 weken niet regent, zal ook de oogst van uien niet goed zijn."

Belga

Meest recent

Meest recent