Opletten met gewasbeschermingsmiddelen nabij waterlopen

Vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen geeft niet alleen problemen naar milieu maar ook naar drinkwaterproductie.
Vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen geeft niet alleen problemen naar milieu maar ook naar drinkwaterproductie. - Foto: Inagro

Puntvervuiling aanpakken, blijft voor landbouwers een uitdaging. Het PDPO-project 'De puntjes op puntvervuiling’ werkt met doelgerichte acties aan een betere waterkwaliteit. Het project loopt tussen oktober 2020 en eind juni 2023.

In dit project willen de initiatiefnemers met praktijkgerichte en laagdrempelige acties landbouwers motiveren om effectief aan de slag te gaan. Zo wordt onder meer via uitleenposten materiaal ter beschikking gesteld om het reinigingswater van spuittoestellen op te vangen en te vermijden dat dit reinigingswater in de waterlopen terecht komt. Samen met de landbouworganisaties worden praktijktrainingen opgezet om dit materiaal correct te leren gebruiken en te sensibiliseren. Tegelijk worden alternatieven voor verwerking van reinigingswater onderzocht. Met VMM en De Watergroep wordt uitgezocht hoe hun meetnetwerk kan bijdragen om landbouwers sneller op de hoogte te brengen van vervuilingen om de bewustwording te vergroten.

Opvolging van 5 actieve stoffen

Vervuiling van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen geeft niet alleen problemen naar milieu maar ook naar drinkwaterproductie. De actieve stoffen komen van middelen die op dat moment veel gebruikt worden om de gewassen te beschermen. Ze worden regelmatig in te hoge concentraties in het water teruggevonden. Om een beter zicht te geven op die problematiek deelt Inagro de meetresultaten van enkele meetpunten.

Er worden telkens 5 actieve stoffen opgevolgd. Die actieve stoffen wijzigen elke maand. Twee maanden na de metingen worden de resultaten gedeeld onder meer in de nieuwsbrief van Inagro.

Matige resultaten in juni

In de tabel worden de meetresultaten van juni in 2021 en 2022 weergegeven. Zo kun je de resutaten van beide jaren vergelijken. Op die manier willen de onderzoekers landbouwers motiveren om betere resultaten te halen.

Inagro formuleerde enkele conclusies uit deze meetresultaten in de maand juni.

Je kunt duidelijk te zien dat de boontjes werden gezaaid en bespoten. Behalve in de Bollaertbeek waren er overal overschrijdingen van 5 tot 10 keer de norm waar te nemen.

Voor dimethenamid is er opnieuw in de Gaverbeek een zeer hoge overschrijding van drinkwaterkwaliteit (> 50x ) én overschrijding van milieukwaliteitsnorm. Vorige maand was dit hetzelfde verhaal voor flufenacet en nu is er opnieuw een overschrijding van een belangrijke bodemherbicide in maïs en groentegewassen. Voorlopig zijn er enkel in de Gaverbeek dergelijke hoge overschrijdingen waar te nemen. Dit is een gevolg van té veel verontreinigingen bij bespuitingen en spoelwater.

Metazachloor doet het in juni zeer goed. Alle metingen liggen onder de norm, in vergelijking met 2021 is dit een zeer groot verschil en positieve vooruitgang.

Metobromuron werd vorig jaar niet gemeten in juni, maar de overschrijdingen zijn nog steeds te meten. Geen hele grote overschrijdingen (2 tot 3 keer), maar toch te hoog om een goede waterkwaliteit te garanderen.

Voor terbuthylazine is de hoogste overschrijding opnieuw in de Gaverbeek te meten met een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm en 22 keer overschrijding van de drinkwaternorm. Op de andere locaties is er ook een beperkte overschrijding te meten (2 tot 5 keer).

In juni waren er dus nog steeds heel wat overschrijdingen te meten.

Inagro adviseert om voldoende aandacht te besteden aan het vermijden van puntvervuiling door zoveel mogelijk te spoelen op het veld en door het opvangen van de resten op verhard terrein!

Neem ook een kijkje op https://inagro.be/spuitresten-verwerken

Inagro/AV

Meest recent

Meest recent