“Elke dag is een Dag van de Landbouw”

Boeren Bruno en Steffie (vanaf r.) leiden Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens, Landbouwminister Jo Brouns en de burgemeester en enkele schepenen van De Haan rond op hun Jerseyhoeve.
Boeren Bruno en Steffie (vanaf r.) leiden Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens, Landbouwminister Jo Brouns en de burgemeester en enkele schepenen van De Haan rond op hun Jerseyhoeve. - Foto: FVDL

Minister Brouns was in De Haan te gast op de Jerseyhoeve van Steffie Colpaert en Bruno De Grande, dezelfde hoeve waar 40 jaar geleden ook al de eerste Dag van de Landbouw georganiseerd werd. Voorzitter Lode Ceyssens van Boerenbond maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te wijzen op de troeven van de Vlaamse landbouw. “Wij staan aan de wereldtop inzake het voldoen aan milieunormen, inzake dierenwelzijn en voedselveiligheid. De ecologische voetafdruk van een liter Vlaamse melk is maar de helft zo groot als het Europese gemiddelde en maar een derde ten opzichte van landen in Zuid-Amerika”, stelt Ceyssens.

Meer overleg nodig

“Driekwart van de Vlamingen vindt het belangrijk dat we over eigen landbouw beschikken, terwijl slechts 19% gelooft dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. De 20.000 bezwaarschriften tegen de Programmatische Aanpak Stikstof maken duidelijk dat er geen draagvlak is voor dat Stikstofakkoord. Er is meer overleg nodig. Er moet gepraat worden met de boer, niet over de boer. De warme reacties van burgers en consumenten op deze Dag van de Landbouw tonen dat er veel vertrouwen is in onze landbouw”, besluit Ceyssens.

Nu niet loslaten

“Initiatieven als de Dag van de Landbouw versterken de band tussen boer en burger. De landbouw staat voor heel wat uitdagingen en tegelijk zien we de kwetsbaarheid van onze maatschappij inzake energie en ook voeding. Ik ga niet doen zoals mijn Nederlandse collega en er de brui aan geven. We mogen nu niet loslaten. Er zijn nog altijd meer kansen dan uitdagingen. We kunnen de meest duurzame landbouwers van de wereld worden, maar we moeten ook kritisch durven kijken naar de PAS. We moeten die 20.000 bezwaren ernstig nemen. Onze landbouw is dynamisch en innovatief. Deze hoeve met Jerseykoeien is daar een mooi voorbeeld van. Werken met deze koeien getuigt van durf en ondernemerschap. Als we tonen hoe mooi de sector is, zal Vlaanderen zijn hart openen voor de landbouw”, stelt Brouns.

Jerseyhoeve

Steffie en Bruno zijn heel trots op hun Jersey-koeien. “Het zijn relatief kleine en heel rustige en aaibare koeien die minder melk geven dan de meer klassieke Holstein-koeien, maar de melk bevat meer vet en eiwit. Andere voordelen zijn dat ze heel vlot kalven, dat ze makkelijk een iets langere levensduur halen en dat ze minder eten dan een Holstein. Daardoor produceren ze ook minder mest en dus ook minder stikstof. In Vlaanderen wordt daarmee geen rekening gehouden in de rekenmodellen, in Nederland wel. Daar zijn er meer Jersey-koeien en wordt hun melk zelfs in de markt gezet als Jersey-melk.” Wie meer wil weten over de Jerseyhoeve van Bruno en Steffie kan ons artikel uit 2020 hier nog eens teruglezen.

De jonge landbouwers uit De Haan investeerden ook inzake energie, met zonnepanelen, een eigen windmolen en een boerderijbatterij.

Boer Bruno leidde de minister met veel trots rond op zijn bedrijf, maar sloot dat bezoek af met één oproep aan de minister van Landbouw en Economie. “In de landbouw kunnen we een beroep doen op jobstudenten en seizoensarbeiders, maar niet op flexi-jobs. Voor onze hoeve, met een hoevewinkel en een melkautomaat, zou dat nochtans een goede oplossing kunnen zijn om pieken in de werkdruk op te vangen.”

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent