Startpagina Actueel

Ook misplaatste beeldvorming over Beernem in Pano-reportage

De gemeente Beernem werd in de Pano-reportage van 21 september onder vuur genomen als van oudsher een stinkend varkensgebied. Schepen Claudio Saelens gaat hier niet mee akkoord en vraagt een gesprek met Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.

Leestijd : 2 min

Claudio Saelens (cd&v) is schepen van Openbare werken, Nutsvoorzieningen, Integraal waterbeleid, Grondbeleid, Omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, Landbouw en Senioren van de gemeente Beernem. Hij keek met verbazing naar de Pano-reportage ‘Boer zoekt toekomst’.

Onheuse beeldvorming

In de Pano-reportage van woensdag 21 september 2022 schildert de heer Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie de gemeente Beernem historisch af als het varkensgebied van Vlaanderen. Hij stelde in de uitzending: “Vroeger kon je dat ruiken als je van op de E40 naar de kust reed.”

“Als schepen van landbouw van de gemeente Beernem kan ik niet anders dan hier op reageren. Er zijn wel echt grote vraagtekens te plaatsen op de manier waarop Beernem in beeld komt in de reportage”, stelt Saelens. Hij somt zijn argumentatie op:

“Waarop baseert de heer Vanwildemeersch zich als hij zegt dat je de varkens kon ruiken als je naar de kust reed. Dit is wel echt kort door de bocht. Heeft hij dit zelf ervaren of is dit een leuk verhaaltje? De E40 in Beernem loopt hoofdzakelijk door bossen en landerijen. Hooguit 2 of 3 boerderijen (niet allen met varkens) bevinden zich in de onmiddellijk omgeving van de E40. Dit is nu zo en ook in het verleden. De reden van deze stemmingmakerij is voor mij een raadsel. Wellicht gaan dergelijke uitspraken er goed in bij het ruime publiek.

Daarnaast wordt Beernem afgeschilderd als ‘het’ donkerbruine gebied op het vlak van ammoniakuitstoot. Als men de kaart goed bekijkt, klopt dit geenszins.”

Niet in Beernem gefilmd

Claudio Saelens: “Verder vertelt de heer Vanwildemeersch dit rijdend in de wagen terwijl men zogezegd door Beernem rijdt. Ik ken de gemeente vrij goed, ik zou mij heel zwaar moeten vergissen, maar in geen enkel beeld is Beernem te herkennen. Dit wordt bevestigd door verschillende Beernemnaren. Blijkbaar is aardrijkskunde niet het sterkste vakgebied.”

Uitnodiging voor gesprek

De schepen van Beernem betreurt de negatieve, foutieve beeldvorming over de gemeente Beernem. “Dat de reporter van Pano dit klakkeloos voor waarheid overneemt, is wel heel vreemd. Naar de reden van deze uitspraken heb ik het raden. Ik wil dan ook graag het gesprek aan gaan met de West-Vlaamse Milieufederatie en de heer Vanwildemeersch over zijn negatieve beeldvorming over Beernem. Aan dergelijke polarisatie heeft de Beernemnaar immers geen behoefte.”

AV

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken