Startpagina Actueel

Nederlandse stikstofbemiddelaar houdt vast aan halvering stikstof in 2030

De Nederlandse stikstofbemiddelaar Johan Remkes, die is aangesteld om de gemoederen in het dossier te sussen, blijft vasthouden aan 2030 als deadline voor de halvering van de uitstoot. Dat zegt hij een rapport waarin hij verschillende aanbevelingen doet en dat woensdagmiddag is voorgesteld.

Leestijd : 2 min

Voor het rapport sprak Remkes de voorbije weken met boeren, natuurorganisaties, lokale overheden en het bedrijfsleven over het vastgelopen stikstofbeleid.

Tegen 2030 moet de uitstoot van stikstof dus gehalveerd worden, vindt Remkes. Hij stelt wel enkele ijkpunten voor waarop de regering de komende jaren nog naar het tijdpad kan kijken. Dat zou in 2025 en 2028 moeten gebeuren. Als op bepaalde plekken een halvering echt niet haalbaar is, zou enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn.

Als in een gebied bijvoorbeeld het natuurherstel ‘voldoende op koers ligt en het resterende probleem met iets meer tijd via natuurlijk verloop kan worden opgelost’, dan moet uitstel wat Remkes betreft mogelijk zijn.

Het peiljaar 2030 staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar sloten. Maar het ligt inmiddels politiek gevoelig omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview zei dat het wat hem betreft ‘niet heilig’ is. Daarop kwamen de verhoudingen binnen de coalitie op scherp.

Daarnaast moet de stikstofuitstoot van de 500 tot 600 grootste stikstofvervuilers, zogenoemde piekbelasters, zo snel mogelijk worden beëindigd, staat nog in de aanbevelingen. Dat moet zo veel mogelijk op vrijwillige basis gebeuren. Ook wil hij dat er een ruime compensatieregeling komt voor de boeren en ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De compensatie moet ‘zo ruimhartig mogelijk’ worden.

Remkes verwacht dat de landbouwsector ‘niet blij’ zal zijn met zijn stikstofrapport. Maar ook de regering zal niet enthousiast reageren op zijn bevindingen, verwacht Remkes: "Ik ben kritisch op het gevoerde beleid." Zo moet ‘de staat van de natuur’ meer centraal staan.

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken