Startpagina Akkerbouw

Nederlandse maïstelers beslissen laat over rassenkeuze

Van de maïstelers in Nederland beslist bijna 40 procent op het laatste moment welk ras ze telen of laat de keuze over aan zijn leverancier of loonwerker. Dit blijkt uit zojuist verschenen onderzoek door Geelen Consultancy. Over de Belgische situatie werd niets meegedeeld.

Leestijd : 2 min

Aan de MaïsScan, een jaarlijks grootschalig onderzoek onder maïstelers in Nederland, namen in februari 667 telers deel. Op het moment van het onderzoek had 40 procent nog geen keuze gemaakt voor het te telen ras. Aan de vooravond van het zaaiseizoen blijkt uit navraag bij zaadleveranciers dat aandeel nog altijd zo’n twintig procent te zijn. Deze telers beslissen op het allerlaatste moment of ze laten de keuze over aan de loonwerker of de leverancier.

De laatste jaren groeit het aantal telers dat een mengsel van rassen teelt. Slechts een kleine tien procent van deze telers geeft aan te weten uit welke rassen het mengsel bestaat.

Zetmeelopbrengst belangrijkste

De soms beperkte betrokkenheid bij de rassenkeuze wekt enige verbazing. De impact van het ras op het rendement van de teelt is groot, beseffen de meeste telers.

De meest genoemde eigenschappen waarop telers hun rassenkeuze bepalen zijn zetmeelopbrengst, voederwaardeopbrengst en voederwaarde per kg droge-stof. Het resultaat van de kuilvoeranalyse is weliswaar waardevolle informatie voor de rantsoensamenstelling, maar zegt niets over de economie van de teelt.

45 procent teelt hetzelfde ras

Bijna de helft van de telers (45 procent) gaf in het onderzoek aan hetzelfde ras te zullen telen als vorig jaar en ongeveer een kwart gaf aan over te stappen op een ander ras. De overige telers hadden daar op het moment van het onderzoek nog geen besluit over genomen.

PB en TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken