Gevoeligheid wintertarwe aan ziekten

Met deze korte bijdrage geven we nog verder duiding bij de ziektegevoeligheid van de rassen.

Meeldauw en bladvlekken

Meest gevoelige rassen aan Meeldauw (witziekte) bleken de rassen RGT Sacramento en Bergamo te zijn. Waakzaamheid is ook geboden bij de rassen Nemo, KWS Dorset, Porthus en Gedser.

Het minst gevoelig ras voor bladvlekken is Safari, een ras dat in 2018 voor het eerst beproefd werd. De meest gevoelige rassen bleken Bergamo, RGT Sacramento, Furlong en Cellule te zijn.

Gele en Bruine roest

Minst gevoelige ras voor Gele roest was Anapolis. Het meest gevoelig was vooral Nemo, Britannia, Furlong, Reflection en ook Popeye en Sahara. In 2015 bleek ook RGT Reform tot de gevoeligste rassen te behoren, dit was ook het geval voor Benchmark in 2016 en 2015. In regio’s waar gele roest in belangrijke mate voorkomt, is waakzaamheid ook geboden bij het ras KWS Smart.

Het minst gevoelig aan bruine roest zijn de rassen Amboise en Safari die in 2018 voor het eerst beproefd werden. Het meest gevoelig zijn dan weer Bennington en KWS Salix; ook bij de gevoeligste rassen behoren Furlong, Cellule en Gedser. Waakzaamheid is geboden bij Anapolis.

Opgelet: De ziektegevoeligheid van de rassen kan wijzigen in de loop van de jaren.

Meest recent

Meest recent