Startpagina Economie

Beperkte daling Europese zuivelprijzen

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in februari gemiddeld een voorschotmelkprijs van €33,82 per 100 kg. Dat komt neer op een minimale daling van 2 cent per 100 kg ten opzichte van november. Ten opzichte van december 2017 ligt de gemiddelde melkprijs €1,01 ofwel 2,9 % lager. Dat blijkt uit de LTO Melkprijsvergelijking.

Leestijd : 3 min

Ondanks meerdere prijsverlagingen zijn de melkprijzen gemiddeld nagenoeg gelijk gebleven aan de vorige maand. Dit komt vooral doordat in de melkprijs van het Ierse Glanbia een relatief forse seizoenstoeslag is berekend. Zonder deze toeslag zou de gemiddelde melkprijs met 25 cent zijn gedaald.

Slechts enkele melkprijzen zijn gestegen. Dit betreft naast Glanbia (+ €3,5) ook het Nederlandse FrieslandCampina (+30 cent) en het Franse Danone (+10 cent). De overige melkprijzen zijn gelijk gebleven, zoals Milcobel en Arla, of gedaald. Milcobel zat als grootste Belgische melkverwerker met €32,72 net onder het gemiddelde van de EU.

zuivelprijzen

In een apart bericht meldt de Belgische zuivelorganisatie BCZ dat de gemiddelde melkprijs in België, in februari bedroeg €34,72 per 100 liter in februari 2019. In februari 2019 is de melkprijs 7% hoger dan in dezelfde maand in 2018. In absolute cijfers is dat een stijging van €2,4 per 100 liter.

Het gaat hier om de melkprijs bij reële gehaltes aan vet en eiwit, inclusief maandelijkse premies maar exclusief premies op jaarbasis, jaarlijkse nabetalingen en BTW.

Tegenover de reële melkprijs van januari daalt de melkprijs voor februari met 16 cent per 100 liter. Deze daling is te wijten aan de zeer lichte daling van de standaardprijs en aan een daling van zowel het vet- als eiwitgehalte.

melkprijs (2)

Melkaanvoer

De Nederlandse zuivelorganisatie ZuivelNL schrijft dat de melkaanvoer in de EU in januari voor de vijfde opéénvolgende maand achter bleef bij het niveau van het voorafgaande jaar (-1,3%). Naast een door mestproblematiek ingegeven krimp in Nederland, was daarbij vooral de achterblijvende melkaanvoer in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bepalend.

Daar tegenover stond stevige groei in Polen en het VK. Ook de melkproductie in de meeste andere belangrijke zuivel exporterende landen bleef in januari achter of stagneerde. Alleen in Nieuw-Zeeland was nog sprake van een stevige groei (+7,7%). In de VS was de groei met 0,9% nog steeds ruim onder gemiddeld, terwijl in Australië droogte leidde tot een uitgesproken zwakke productiestart van het nieuwe kalenderjaar (-11%).

Per saldo was het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs in januari negatief: -0,3% (-84 duizend ton).

Marktprijzen

Na de prijsdalingen van februari stabiliseerde de botermarkt in maart, waarbij deze richting eind maart zelfs weer enige ruimte voor prijsstijging liet. Hierbij spelen deels seizoensmatige ontwikkelingen in de vraag een rol. Ook is sprake van toenemende belangstelling voor export, aangezien EU-product competitiever is geworden door de oplopende wereldmarktprijzen.

De notering van mager melkpoeder bleef na een lange herstelperiode tot half maart vrij stabiel op een niveau van net onder de € 200 steken, maar verloor daarna toch weer iets terrein. Het marktbeeld blijft vrij rustig. In het voedersegment zijn bij de handel nog liggende voorraden van gewezen interventieproduct van prijsdrukkende invloed.

De notering van vol melkpoeder stijgt nog steeds, al is het prijsbeeld in de loop van maart wat stabieler met weinig activiteit. Oceanië en Zuid-Amerika lopen nu uit het seizoen. Hiervan kan Europees product profiteren door de mogelijke exportvraag in te vullen, wat de markt verder zou kunnen ondersteunen.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken