Startpagina Granen

Veel bladvlekkenziekte en gele roest aanwezig, bruine roest in opmars

Deze week werden op 22 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Leestijd : 2 min

Het meerdendeel van de wintertarwe (81%) bevindt zich op dit moment in het stadium 33 (3 e knoop). Bij 19% van de waarnemingen is het stadium 37 (puntje laatste blad zichtbaar) al bereikt.

Oogvlekkenziekte

Oogvlekkenziekte moet vanaf het stadium 33 (3e knoop) niet meer verder worden opgevolgd.

Meeldauw

Meeldauw wordt nog steeds zeer weinig waargenomen. Er werd deze week enkel witziekte waargenomen in Widooie (provincie Limburg), Pervijze en Oostende (provincie West-Vlaanderen).

Bladvlekkenziekte

Bladseptoria is nog steeds veel aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en voornamelijk laatste blad aangetast zijn, moet een behandeling worden overwogen. Zeer gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden.

Let erop om goed het onderscheid te maken tussen sproeischade, verouderd blad en een echte aantasting met bladvlekkenziekte. Typisch symptoom bij bladvlekkenziekte, is het voorkomen van kleine sporenhoopjes in de kern van de bladvlekken. In de praktijk zijn deze sporenhoopjes meestal met het blote oog waar te nemen als zwarte puntjes. Toch kan het gebeuren dat de sporenhoopjes ontbreken, namelijk wanneer de sporulatiefase in de cyclus van septoria nog niet bereikt is.

Gele roest

Gele roest is al veel aanwezig en breidde de afgelopen week verder uit. Bij verschillende percelen is een behandeling noodzakelijk. Volg percelen goed op, zeker bij gevoelige rassen.

Voor een advies voor uw specifiek perceel verwijzen we naar de mogelijkheid om een gratis telling via het Epipre-adviessysteem te laten doorrekenen, zodat u op een beredeneerde manier al dan niet een bespuiting kan uitvoeren.

Bruine roest

Bruine roest wordt meer waargenomen maar de aantasting is voorlopig nog beperkt. Eens er bruine roest wordt vastgesteld op een perceel, is een regelmatige opvolging wel sterk aanbevolen.

LCG

Lees ook in Granen

Impact hagelbuien en uitbreiding bladziektes bij wintertarwe

Granen Het Landbouwcentrum Granen gaf woensdag 24 april een overzicht van de toestand van wintergranen op hun waarnemingspercelen tijdens de eerste helft van deze week. Zo wordt er meer dan enkel bladziekten waargenomen: lokaal werd de impact van enkele hagelbuien duidelijk. Op vlak van ziekteaantasting breidden bladseptoria en bruine roest afgelopen week verder uit en ook gele roest breidde lokaal uit.
Meer artikelen bekijken