Startpagina Granen

Veel bladvlekken en gele roest aanwezig in wintertarwe

Deze week werden op 22 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas.

Leestijd : 3 min

Het meerderdeel van de wintertarwe (60%) bevindt zich op dit moment in het stadium 32 (2 e knoop). Stand van zaken rond de ziekten zijn:

Oogvlekkenziekte

Oogvlekkenziekte is nog steeds zo goed als afwezig. Enkel in Huldenberg (provincie Vlaams-Brabant) op het ras KWS Smart werd oogvlekkenziekte waargenomen deze week. Hier vertoonde slechts 5% van de stengels een oogvlek.

Bladvlekkenziekte

Bladvlekkenziekte is nog steeds op bijna alle waarnemingspercelen aanwezig maar blijft in de meeste gevallen voornamelijk onderaan het gewas. Op gemiddeld 48% van de bladeren van de derde bladlaag werd bladvlekkenziekte teruggevonden (t.o.v. 40% vorige week). Van de tweede bladlaag vertoonde gemiddeld 14% van de bladeren bladseptoria (t.o.v. 29% vorige week). Op de bovenste bladlaag werd enkel in Nieuwenhove (provincie Oost-vlaanderen) op het ras Anapolis en in Poperinge (provincie WestVlaanderen) op de rassen Anapolis, Bergamo, Gedser, KWS Smart, Safari en Sahara bladvlekkenziekte waargenomen. In Nieuwenhove was de aantasting beperkt tot 5%. 5% van de bladeren. In Poperinge was 10 tot 50% van de bladeren van de bovenste bladlaag aangetast.

In de vroegere gewasstadia (tot stadium 33, 3e knoop) is een behandeling zelden rendabel. Echter percelen waar nu bladvlekkenziekte wordt waargenomen, moeten de volgende weken goed opgevolgd worden om de evolutie van de bladvlekkenziekte op te volgen.

Meeldauw

Er werd deze week wat meer witziekte waargenomen maar over het algemeen is de aantasting nog steeds zeer beperkt. Waar witziekte voorkomt is gemiddeld 5% van de bladeren van de derde bladlaag en 1,3% van de bladeren van de tweede bladlaag aangetast. Op de bovenste bladlaag werd nergens witziekte teruggevonden. Op volgende 6 locaties was witziekte aanwezig: Koksijde (ras Safari), Poperinge (rassen KWS Smart en Safari), Pervijze (ras RGT Reform), Oostende (ras KWS Smart), Leffinge (ras Bergamo) en Tienen (ras KWS Smart). De volgende weken moet het verder worden opgevolgd.

Gele roest

Gele roest breidde afgelopen week opnieuw verder uit. Bij 40% van de waarnemingen werd deze week gele roest teruggevonden (t.o.v. 29% vorige week). Waar gele roest aanwezig is, is gemiddeld 17% van de bladeren van de derde bladlaag aangetast (gaande van 2,5% tot 70%). Bij de tweede bladlaag werd op gemiddeld op 15% van de bladeren sporen van gele roest aangetroffen (gaande van 2,5% tot 35%). Op de bovenste bladlaag werd enkel gele roest teruggevonden in Houtave (provincie West-Vlaanderen) op het ras KWS Smart, in Bekkevoort (provincie Vlaams-Brabant) op het ras Avatar en in Tienen (provincie Vlaams-Brabant) op het ras KWS Smart. Hier varieerde de aantasting van 2,5% tot 12,5%.

Bij verschillende percelen is een vroege behandeling noodzakelijk zodat dit goed moet worden opgevolgd! Achteraan dit bericht werd een rassenlijst met gevoeligheid voor gele roest toegevoegd. Voor een advies voor uw specifiek perceel verwijzen we naar de mogelijkheid om een gratis telling via het Epipre-adviessysteem te laten doorrekenen, zodat u op een beredeneerde manier al dan niet een bespuiting kan uitvoeren.

Bruine roest

Deze week werd de eerste bruine roest waargenomen. Op 3 locaties in de provincie West-Vlaanderen was bruine roest aanwezig; in Koksijde op rassen Anapolis, Bergamo en Gedser; in Houtave op het ras Anapolis en in Houtem op het ras Gedser.

LCG

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken