Nederlandse landbouw: fonds van 2,9 miljard voor stikstofreductie

Door de stikstofproblematiek staat de Nederlandse vergunningverlening richting veehouderijen onder druk.
Door de stikstofproblematiek staat de Nederlandse vergunningverlening richting veehouderijen onder druk. - Foto: Belga

Zo’n dozijn belangrijke organisaties in de Nederlandse landbouw hebben zich verzameld in het zogeheten Landbouw Collectief. Het collectief moet zorgen dat met één mond wordt gesproken richting politiek en beleid. Het collectief wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter, namelijk Aalt Dijkhuizen. Eerder was Dijkhuizen bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Woensdag kwam het collectief na uitgebreid beraad met een gemeenschappelijk gedragen plan naar buiten.

Het collectief verbindt eisen aan het stikstofplan. Zo mag er geen generieke inkrimping van de veestapel komen en moeten vergunde rechten gewaarborgd blijven. Onder de andere eisen is een njet voor de gedwongen verkoop en de koppeling of afroming van ammoniak-, dieren- en fosfaatrechten. Rechten mogen niet worden overgedragen of vergeven aan partijen buiten de landbouw, aldus het collectief, dat pleit door duidelijk en eenduidig beleid.

In de som geld zit ook 300 miljoen voor de sanering van de nertsenhouderij, waar de politiek al eerder voor koos. Het plan bevat dertien maatregelen voor de melkveehouderij. vijf voor de varkenshouderij en vijf voor de pluimveehouderij. Volgens Dijkhuizen zijn de maatregelen relatief goedkoop. In elk geval is het volgens de groep goedkoper dan Nederland in een recessie te storten. Door overschreiding van Europees afgesproken stikstofnormen en vooral het gekozen vergunningensysteem ligt in Nederland de vergunningverlening aan landbouwbedrijven stil, maar ook de bouw en bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport.

Volgens het collectief zullen het terugbrengen van eiwit in veevoeder, meer beweiding en mest gemengd met water in de melkveehouderij 4 kiloton stikstofwinst opleveren als een op de drie boeren er aan meedoet. De vermindering van de stikstofuitstoot door de krimp van de veestapel sinds 2017, wanwege de eerdere fosfaatmaatregelen, en door het lagere eiwitgehalte in het ruwvoer is daar nog niet in meegerekend.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent