EIB leent 700 miljoen euro aan landbouw

De EIB maakt projecten mogelijk die met alleen bankkapitaal lastig te financieren zijn.
De EIB maakt projecten mogelijk die met alleen bankkapitaal lastig te financieren zijn. - Foto: EIB

Concreet zullen investeringen vanaf 15 tot 200 miljoen euro kunnen worden gefinancierd met geld van de EIB. De EIB zelf zal 7,5 tot 50 miljoen euro investeren. De EIB richt zich op investeringen die de landbouw helpen te verduurzamen. Zo richt de EIB zich op projecten voor hernieuwbare energie, projecten die zorgen dat efficiënter met natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan, en het milieu sparen.

Het programma is een voortzetting van een eerder programma dat in 2018 werd ingezet. De 400 miljoen euro die toen werd vrijgemaakt, is zo ongeveer volledig geïnvesteerd. Eurocommissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski verwelkomt het fonds. “De coronavirus-pandemie raakt iedereen en elke sector.”

Traditioneel kloppen bedrijven voor investeringskapitaal aan bij de grote commerciële banken. In de bankenwereld is de EIB een vreemde eend in de bijt. De EIB werd in 1958 bij het Verdrag van Rome opgericht en heeft geen commerciële maar politieke doelstelling. De EIB levert volgens haar statuten een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de EU, die relatief vlak na de twee wereldoorlogen die het Europese continent in de as hadden gelegd toch vooral als vredesproject werd gezien.

De bank financiert zodoende bijvoorbeeld projecten die zijn gericht op de bevordering van Europese integratie, sociale samenhang en een economie die op kennis en vernieuwing is gebaseerd. Het mandaat laat ruimte voor een brede interpretatie. De EIB een groot deel van haar middelen in infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de aan te leggen Oosterweel-verbinding die de ring van Antwerpen moet sluiten. Maar de bank investeerde ook in veehouderijen en melkverwerking.

De EIB heeft ook de tegenwoordig zeer zeldzame AAA-rating, wat betekent dat de bank als zeer kredietwaardig wordt gezien.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent