Toch lichte groei Europees aardappelareaal

Het aardappelareaal groeit met name in Duitsland en Frankrijk.
Het aardappelareaal groeit met name in Duitsland en Frankrijk. - Foto: TD

Het areaal groeit voornamelijk in Duitsland en Frankrijk, waar boeren volgens NEPG het telen van aardappelen voor verwerking verruilen voor het telen van tafelaardappelen. In het Verenigd Koninkrijk is het cijfer nog onduidelijk en vooralsnog gebaseerd op het vijfjarig gemiddelde. De NEPG benadrukt daarbij dat het altijd de opbrengst per hectare is en niet het areaal dat bepaalt hoe groot het productievolume straks zal zijn.

Daarbij merkt ze op: hoe groot de opbrengst per hectare zal zijn, laat zich vandaag nog niet voorspellen. De droge condities in de eerste helft van het groeiseizoen hebben alvast het potentieel verminderd. NEPG verwacht dat minder vroege aardappelen voor verwerking zullen worden geoogst. De industrie zegde al diverse contracten af.

De grootste vraag is: hoe zal de Covid-19-pandemie de markt gaan beïnvloeden? Ook: hoe goed zijn aardappeltelers voorbereid voor langere en duurdere bewaring nu de kiemremmer CIPC is verboden in Europa? De markt van het volgende seizoen wordt bovendien niet alleen bepaald door de groeicondities in de 5 grootste aardappellanden van Europa. In de VS is het areaal met 5% gedaald, dus de vraag is hoe groot de Noord-Amerikaanse aardappeloogst en export van aardappelproducten zal zijn.

NEPG verenigt organisaties in de landbouw en aardappelsector in de 5 ‘lidstaten’ van NEPG. Namens België zijn op dit moment landbouworganisaties ABS en FWA en uit de aardappelsector FIWAP en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt lid.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent