Europa: ‘Natuur in EU bedreigd in wereldwijd slechtste jaar ooit qua bosbranden’

De in mei in het kader van de Europese Green Deal voorgestelde biodiversiteitsstrategie voorziet in maatregelen om de gezondheid van de Europese bossen te verbeteren en onze weerbaarheid tegen bossen te vergroten.
De in mei in het kader van de Europese Green Deal voorgestelde biodiversiteitsstrategie voorziet in maatregelen om de gezondheid van de Europese bossen te verbeteren en onze weerbaarheid tegen bossen te vergroten. - Foto: Pixabay

Volgens het verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie is de klimaatverandering nog altijd een invloed op de duur en de densiteit van het brandgevaar in Europa. “In maart, dus nog voor het ‘brandseizoen’ in de meeste landen, lag de totale verbrande oppervlakte in Europa al boven het jaargemiddelde van de voorbije 12 jaar”, staat in het verslag te lezen. Dankzij een betere paraatheid en een efficiëntere reactie was het seizoen 2019 echter wel een van de beste wat betreft preventie van ongevallen en doden.

Uit nationale verslagen van landen bleek dat Spanje, Portugal en Polen in 2019 het hoogst aantal branden in de EU-landen registreerden. Volgens het Europees bosbrandinformatiesysteem leed Roemenië (met ruim 73.000 ha verbrande oppervlakte) in 2019 de grootste schade aan zijn beschermde gebieden.

3 miljard bomen planten tegen 2030

De beschermde Natura 2000-gebieden in Europa werden zwaar getroffen door natuurbranden: in 2019 vernielden branden 159.585 ha, bijna de helft van het totale verbrande arsenaal in de EU in deze belangrijke biodiversiteitszones. De in mei in het kader van de Europese Green Deal voorgestelde biodiversiteitsstrategie voorziet in maatregelen om de gezondheid van de Europese bossen te verbeteren en onze weerbaarheid tegen bossen te vergroten. Het doel is ook om tegen 2030 ten minste 3 miljard bomen te planten.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent