Hooibeekhoeve onderzoekt duurzame zuivel in de praktijk

Het team onderzoekt zo het beperken van de ammoniakemissie, jongveeopfok, langleefbaarheid, sensortechnologie, en rantsoenoptimalisatie in het licht van teeltrotatie. De resultaten daarvan kan je volgen op hun site: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/hooibeekhoeve/praktijkonderzoek-melkvee.html

Beperken van ammoniakemissie

De nieuwe melkveestal werd op Hooibeekhoeve voorzien van 3 verschillende PAS-vloeren. Die worden geobserveerd op vlak van bevuiling, mestdoorlaatbaarheid, reinigbaarheid en werking van de kleppen. ILVO ontwikkelde ook een meetopstelling voor het meten van ammoniakconcentraties op vloerniveau. Voorlopig bleek al dat het belangrijk is om de vloeren proper te houden en de roosteropeningen open. Hoe dichter die zitten, hoe hoger de ammoniakconcentratie. Als de robot passeert, geeft dat ook een tijdelijke verhoging van de ammoniakconcentratie, maar die weegt niet op tegen het effect van vuile roosters.

Verder is ventileren belangrijk voor een fris en gezond stalklimaat, maar dat zal ook zorgen voor meer ammoniakemissie. De automatische stalklimaatsturing zal daarom binnenkort uitgebreid worden met sensoren voor ammoniak en CO2. Zo kan er gerichter geventileerd worden op momenten dat de stallucht niet meer optimaal is voor dier en boer.

In de stal van Hooibeekhoeve vergelijkt men verschillende soorten stalvloeren.
In de stal van Hooibeekhoeve vergelijkt men verschillende soorten stalvloeren. - Foto: SN

Jongveeopfok

Volgens Els Stevens zal investeren in jongvee renderen in duurzame melkkoeien. Het team bestudeerde zo onder andere de biestkwaliteit, de huisvesting, de voeding en het gebruik van een kalverdrinkautomaat. De basis voor een gezonde, productieve en efficiënte koe wordt in grote mate gelegd tijdens de eerste levensmaanden van het kalf. Voeding is cruciaal voor een optimale lichaamsontwikkeling, een tijdige en succesvolle eerste inseminatie, de ontwikkeling van een gezonde en efficiënte pens én de uierontwikkeling.

De Hooibeekhoeve voert 2 melkregimeproeven: een ad lib-melkschema in vergelijking met een standaard melkschema. In de verdere maanden wordt het effect van dat melkregime op de dierprestaties onderzocht.

Onderzoekster Els Stevens bestudeert hoe de jongveeopfok geoptimaliseerd kan worden.
Onderzoekster Els Stevens bestudeert hoe de jongveeopfok geoptimaliseerd kan worden. - Foto: SN

Langleefbaarheid

De leefbaarheid doelgericht verlengen is goed voor de koe, de boer en voor het klimaat. Hoe langer een koe melk geeft, hoe minder jongvee nodig is om de melkstapel aan te vullen en hoe lager de methaanemissie/ l melk. Daarvoor zet het team in op het voorkomen van uierontsteking, transitieziektes of –problemen, klauwgezondheid, een goede jongveeopfok…

Sensortechnologie

Er zijn verschillende sensortechnologieën om het management van koe, kudde en stal te vergemakkelijken. Hooibeekhoeve test momenteel volgende sensortechnologieën:

- Activiteitmeters voor detectie van ziektes, bijvoorbeeld klauwproblemen

- Camera voor bepaling van de bodyconditie-score

- Geboortemelders

- Melkanalysesysteem

Rantsoenoptimalisatie

Volgens onderzoeker Nick Rutten zal in de toekomst meer teeltrotatie nodig zijn om de melkveehouderij duurzamer te maken. Veel melkveebedrijven voeren immers enkel gras en maïs, terwijl maïs in monocultuur nadelen heeft zoals opbrengstdaling en verhoogde onkruiddruk. Het team testte reeds een voederproef met ingekuilde voederbieten, grasklaver en geplette gerst. In het najaar van 2021 staat een voederproef met getoaste veldbonen op het programma. Die proef kadert binnen het thema alternatieve eiwitteelten ter vervanging van geïmporteerde soja als veevoeder.

Verder geeft VLAM nog enkele belangrijke cijfers mee uit de duurzaamheidsmonitor van 2020:

- 61% melkveehouders voorziet vachtverzorging voor koeien zoals koeborstels. (53% in 2014)

- 56% melkveehouders zet in op de langleefbaarheid van de melkkoeien. (35% in 2014)

- 38% melkveehouders produceert zelf duurzame energie, voornamelijk via zonnepanelen, maar ook via windmolens of met een pocketvergister. (22% in 2014)

- 51% melkveehouders maakt gebruik van alternatieve waterbronnen. (28% in 2014)

- 62% voedert nevenproducten uit de voedingsindustrie. (bv. van suikerindustrie of brouwerijen)

- 85% melkveehouders werkt met een vaste dierenarts. (73% in 2014)

- 63% melkveehouders zet in op een verzorgde bedrijfsomgeving en zorgt voor milieuvriendelijke afvalverwerking. (39% in 2014)

- 77% melkveehouders voorziet in een vrije loopstal met voldoende ruimte. (46% in 2014)

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent