Veehouders niet akkoord met Europese resolutie over gebruik antibiotica bij dieren

De dierenarts moet volgens Agrofront vergunde kritische antibiotica kunnen blijven gebruiken als laatste mogelijkheid om dieren te behandelen.
De dierenarts moet volgens Agrofront vergunde kritische antibiotica kunnen blijven gebruiken als laatste mogelijkheid om dieren te behandelen. - Foto: LBL

De Europese parlementariërs moeten deze week stemmen over een motie over het gebruik van kritische antibiotica in de diergeneeskunde. "Kritische antibiotica kunnen nu of in de toekomst belangrijk zijn voor de humane geneeskunde. De motie stelt het verbod op verder gebruik van deze antibiotica in de diergeneeskunde voor. Dit voorstel gaat in tegen het eerdere voorstel van beperkingen van de Europese gezondheid- en voedselveiligheidsautoriteiten", benadrukt Agrofront.

De vereniging vindt dat de ban op het gebruik ervan een negatieve impact kan hebben op de dierengezondheid en het dierenwelzijn. "De houder en zijn dierenarts hebben immers de plicht om zieke dieren te behandelen, zeker wanneer het gaat over bacteriële infecties die potentieel dodelijk zijn en/of een zoönose. Momenteel zijn er niet voor alle bacteriële infecties alternatieven voor kritische antibiotica beschikbaar", legt Vanessa Saenen, woordvoerster van Boerenbond, uit.

De dierenarts moet volgens Agrofront vergunde kritische antibiotica kunnen blijven gebruiken als laatste mogelijkheid om dieren te behandelen. "Europa heeft met het Verdrag van Lissabon duidelijk gekozen voor een diervriendelijker beleid, maar kan met deze motie te vermijden dierenleed veroorzaken. Men mag zieke dieren niet aan hun lot overlaten. De veeteeltsector zal het niet aanvaarden dat er dieren verloren gaan omdat een geschikte behandeling niet meer mag toegepast worden", aldus Saenen.

Agrofront schaart zich achter de wetenschappelijke adviezen en vraagt de Europese parlementsleden om de motie tot resolutie weg te stemmen. "De duurzaamheid van de veehouderij en het welzijn van onze dieren staat immers op het spel", luidt het.

Belga

Meest recent

Meest recent