Startpagina Klimaat

Europese Unie haalt 2020-klimaatdoelstellingen, maar België scoort slecht

De Europese Unie heeft in 2020 alle klimaatdoelstellingen gehaald en zelfs overtroffen. Dat blijkt uit een rapport dat het Europees Milieuagentschap (EMA). België hoort echter bij de slechtste leerlingen van de EU-klas.

Leestijd : 2 min

Voor het jaar 2020 wilde de EU 20 % minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van het jaar 1990, het aandeel van hernieuwbare energie met 20 % verhogen en de energie-efficiëntie met 20 % verbeteren. Deze doelen zijn gehaald en zelfs overtroffen, stelt het EMA-onderzoeksrapport dat de cijfers van het jaar 2019 vergeleek met voorspellingen voor 2020.

De uitstoot van broeikasgassen verminderde met 30 % ten opzichte van 1990. Tussen 2019 en 2020 verminderde deze uitstoot met 10 %. Een verklarende factor is de coronapandemie, maar het ‘effect van de pandemie is onzeker in vergelijking met de klimaatinitiatieven die landen nemen’, formuleert het rapport. Tussen 2018 en 2019 was er een vermindering in uitstoot van 4 %. Volgens schattingen zou het aandeel van hernieuwbare energie 21,3 % uitmaken van de totale energieconsumptie binnen de EU. De beperkingen van de coronacrisis hebben ook een merkbare stimulans gegeven aan een betere energie-efficiëntie, zegt het EMA.

België scoort slecht

België haalde slechts één doelstelling door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25 % ten opzichte van 1990. Wat betreft hernieuwbare energie en energie-efficiënte heeft ons land nog heel wat in te halen. “Alle landen zijn erin geslaagd om ten minste één van de 2020-doelstellingen te halen, al lijken 2 landen voor twee van de 3 2020-doelstellingen ondermaats te hebben gepresteerd", zegt EMA. De organisatie wees naar België en Bulgarije.

De EU streeft er nu naar om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en de uitstoot tegen 2030 met 55 % verminderen. Volgens het EMA zou dit door het huidige beleid slechts op 41 % eindigen. Deze voorspellingen hebben wel nog geen rekening gehouden let het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie. Dat zou de 27 lidstaten in staat stellen om via nieuwe maatregelen meer in te zetten op de strijd tegen klimaatverandering.

Belga

Lees ook in Klimaat

Prijs olijfolie piekt

Klimaat De prijs van olijfolie is gestegen naar het hoogste niveau sinds minstens 2010. De grote droogte in Spanje is een ramp voor de olijventeelt.
Meer artikelen bekijken