Startpagina Actueel

Europese handelsnorm rond eieren van hennen met vrije uitloop verstoort interne EU-eiermarkt

Verschillende EU-parlementsleden, onder wie Tom Vandenkendelaere, hebben bij de Europese Commissie een schriftelijke spoedvraag ingediend rond de Europese handelsnorm voor eieren van hennen met vrije uitloop.

Leestijd : 2 min

Volgens Europese handelsnormen mogen eieren van hennen met vrije uitloop slechts als ‘eieren van hennen met vrije uitloop’ in de handel worden gebracht als de toegang van de leghennen tot hun uitloop in de openlucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Vanwege Europese en nationale regelgeving ter bestrijding van uitbraken van de vogelgriep zit pluimvee nu echter al maandenlang opgehokt.

Leghennensector met eieren van hennen met vrije uitloop in het gedrang

De Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere (CD&V, België), Annie Schreijer-Pierik (CDA, Nederland), Bert-Jan Ruissen (SGP, Nederland) en Jan Huitema (VVD, Nederland) luiden daarom de noodklok en roepen in gezamenlijke schriftelijke spoedvragen de Europese Commissie op tot aanpassing van de die 16 wekennorm.

In sommige lidstaten gold echter gedurende vogelgriepseizoen 2020-2021 een ophokplicht van soms meer dan 33 weken. De overschrijding dreigt nu ook in het lopende vogelgriepseizoen 2021-2022.

“Hierdoor komt het voorbestaan van de gangbare leghennensector met vrije uitloop in het gedrang aangezien aviaire influenza zich inmiddels in Europa lijkt te ontwikkelen richting endemische status ten gevolge van rondtrekkende wilde (water)vogels”, stelt Tom Vandenkendelaere.

“Deze onderbreking van de wekentermijn om commerciële, handelsnormgerelateerde redenen is onwenselijk gezien de epidemiologische situatie en daarnaast zorgt voor een ongelijk speelveld op de interne markt”, stellen de EU-parlementsleden in hun schriftelijke vraag aan de Europese Commissie.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken