Startpagina Akkerbouw

Vlaams Hoeverund en Colruyt Group doen samen aan koolstoflandbouw

De coöperatie ‘Vlaams Hoeverund’ en Colruyt Group zijn gaan samen werken rond enkele eigen proefprojecten rond carbon farming of koolstoflandbouw.

Leestijd : 5 min

De retailgroep zorgt daarbij voor inspiratie, advies en financiële ondersteuning. De landbouwers uit de coöperatie gaan aan de slag met verschillende slimme technieken om koolstof in de bodem te fixeren. Voornoemde partners noemen het een broodnodig initiatief in het kader van het behouden van een gezonde bodem.

Het testproject wordt mee begeleid door onderzoekscentrum Inagro.

Duurzame piste

Er ligt een belangrijke opportuniteit in het opbouwen van het koolstofgehalte van de bodem. Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn immers beter bestand tegen erosie, hebben een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Ook wordt de bodem op die manier beter beschermd tegen droogte of wateroverlast. Een koolstofrijke bodem werkt als een spons: het houdt beter water vast in droge omstandigheden, en laat beter water door in natte omstandigheden.

“Koolstofboeren betekent dat koolstof uit de lucht wordt gehaald en in de bodem wordt opgeslagen. Er bestaan verschillende innovatieve technieken en slimme toepassingen om aan deze vorm van landbouw te doen. Dit kan gaan van organische bemesting, meer diverse gewasrotatie tot boslandbouw. Er wordt ook verkend welke mogelijke verdienmodellen hieraan gekoppeld kunnen worden in onze Belgische landbouwsector”, situeert Franky Coopman, adviseur bodem bij Inagro.

Constructief partnerschap

Sinds enige tijd werken landbouwers binnen de coöperatie Vlaams Hoeverund en Colruyt Group samen aan verschillende proefprojecten om aan koolstoflandbouw te doen op enkele Vlaamse velden.

Vlaams Hoeverund is een coöperatie die Vlaamse rundveehouders verenigt sinds 2019. Samen brengen zij kwaliteitsvol rundvlees op de markt. Al sinds het ontstaan wordt nauw samengewerkt met Colruyt Group, en dat rond 2 belangrijke pijlers: kwaliteit en duurzaamheid.

Vlaams Hoeverund werkt op eigen initiatief al een hele tijd aan de verduurzaming van de veeteelt, bijvoorbeeld op vlak van circulariteit, en was dus zeker geïnteresseerd om ook rond carbon farming zaken op te zetten.

Drempel weg halen

“Colruyt Group streeft duurzaamheid na . We willen met een extra ‘vonkje’ helpen zoeken naar oplossingen en technieken. Zaken die aansluiten bij landbouwers hun behoeften, zodat de continuïteit van hun bedrijf ook voortgeholpen wordt. We voorzien daarbij een financiële ondersteuning om extra kosten te dekken en/of mindere opbrengst te helpen compenseren – op die manier wordt de drempel voor een stuk weggehaald. We willen hier echt fundamenten leggen en structureel een bijdrage leveren. Iets zinvol naar buiten brengen, van betekenis voor verschillende partijen”, vertelt Geert Hanssens, expert landbouw bij Colruyt Group.

“Het verder ontwikkelen van de ideeën en de uitvoering liggen volledig bij de landbouwer. Zij doen het helemaal zelf, het is hun verwezenlijking, en dat is meteen ook de meerwaarde van het project. Wij hebben enkel een stimulerende en adviserende rol.”

Concrete Belgische projecten

Er werden het laatste jaar enkele zeer concrete projecten opgestart binnen Vlaams Hoeverund: pilootprojecten die alternatieve teelten, teeltrotaties, combinaties van teelten en technieken toepassen om koolstof in de bodem te houden. Samen werd de begintoestand (nulmetingen) bepaald, het referentiekader gegeven, en wordt de vooruitgang gemonitord. Het is een behoorlijk authentieke manier van werken, op maat van het landbouwbedrijf.

De persvoorstelling van dit project ging door op het gemengd landbouwbedrijf van Jos Raeymaekers uit Webbekom, nabij Diest.

In het kader van koolstofboeren engageerde Jos zich om een snede hybride wintergerst SY Galileoo te maaien. De gerst werd tijdens de tweede helft van april gemaaid en in gewikkelde balen gedaan als voedergewas voor runderen. Daarna kan de gemaaide wintergerst terug opschieten, om in de zomer opnieuw voor een goede graanopbrengst te zorgen.

Op voornoemde manier is de bodem een hele winter bedekt; wat de globale vruchtbaarheid ten goede komt en er wordt bijgedragen tot koolstofopslag. “Deze praktijk lijkt ons heel interessant om enerzijds aan koolstofopslag in de bodem te doen en anderzijds de beperkte teeltrotatie gras – maïs – gras te doorbreken”, aldus Jos.

Er is ook nog een tweede techniek of project dat bij Jos loopt namelijk het onderzaaien van gras in de maïs. Dat gras vormt een extra bodembedekker als de maïs is geoogst. Er is geen kale bodem in de winter en het gras neemt nog voedingsstoffen uit de bodem op.

Tijdens het persmoment waren nog andere landbouwers uit de coöperatie Vlaams Hoeverund aanwezig om hun projecten toe te lichten. Na 2 snedes gras geoogst te hebben, zaait Claudio Saelens uit Beernem sorghum in. Dat is een eiwitrijke voedingsbron dat na inkuilen samen met maïs vervoederd kan worden aan het rundvee.

Sandra Patyn en Frederik Van de Sompel uit Sleidinge gebruiken hakselhout van hun knotwilgen als strooisel in de boxen van hun runderen. Daarna gaat het als stalmest terug naar de akker.

Luc Poppe uit Wachtebeke voedert geen soja meer aan zijn dieren. In de plaats heeft hij een perceel met gerst/wikken/erwten en langs de buitenkant triticale met wikken. Deze worden half mei gemaaid en ingekuild en dienen als eiwitrijk voeder. Hierna wordt er maïs met stokbonen ingezaaid.

Luc Pattyn uit Ardooie doet aan boslandbouw door bomen in de weide te planten. De bomen houden koolstof via hun wortels in de grond en de bladeren halen CO2 uit de lucht. Bovendien leveren de bomen schaduw voor de koeien.

Potentieel

In de pilootprojecten wordt de evaluatie van de ecologische en de economische opbrengst ook meegenomen. Luc Poppe geeft aan dat koolstoflandbouw iets is wat je echter op een termijn van minimum 10 jaar en langer moet zien. “De rendabiliteit bouwt zich langzaam op, het is niet zo dat je na 1 jaar resultaat hebt. Helaas is het iets dat niet concreet tastbaar is, het zit in de bodem. Het is een werk van verschillende generaties dat nu gestart wordt.”

Stel dat je koolstoflandbouwtechnieken toepast op 100 ha voor 10 jaar (aan 2 ton CO2 per ha per jaar), dan wordt zo’n 2.000 ton CO2 opgeslagen. Dat is het equivalent van wat 20.000 bomen op 10 jaar aan CO2 uit de lucht halen. Of het komt overeen met het capteren van een uitstoot die je zou hebben als je met je wagen 200 keer rond de aarde rijdt.

Colruyt Group - TD

Lees ook in Akkerbouw

“Eén middel dat je één keer mag spuiten, is echt een ‘no go’ ”, meent spruitenteler Kasper Kleijwegt (NL)

Groenten Volgens akkerbouwer en vollegrondsgroenteteler Kasper Kleijwegt uit het Nederlandse Mijnsheerenland is er voor de spruitenteelt over een paar jaar nog maar één chemisch middel over dat hij kan gebruiken tegen onder meer de melige koolluis (werkzame stof flupyradifurone). Als voorzitter van de Nederlandse landelijke spruitencommissie maakt hij zich ernstig zorgen over het voorbestaan van de Europese vollegrondsgroentesector.
Meer artikelen bekijken