Startpagina Actueel

Nieuwe kazerne: op landbouwgrond of in natuur?

De nieuwe Oost-Vlaamse legerkazerne komt ofwel op de Godsbergkouter in Geraardsbergen ofwel in het Drongengoed in Aalter. Dat zei Defensieminister Ludivine Dedonder in de Kamer. Een beslissing wordt in de komende weken genomen.

Leestijd : 4 min

Als Dedonder en de federale regering kiezen voor Geraardsbergen, gaat 70 ha landbouwgrond verloren. Kiezen ze voor het Aalter van voormalig Defensieminister Pieter De Crem, dan verdwijnt een waardevol natuurgebied.

Oost-Vlaanderen krijgt één van de twee Kwartieren van de Toekomst uit het Kwartierplan van minister Dedonder (PS). Oost-Vlaanderen werd hiervoor aangeduid omdat in deze provincie slechts weinig militaire activiteit ontplooid wordt. Aanvankelijk was er ook in Gavere en Aalst interesse voor dit project, maar enkel Aalter en Geraardsbergen hebben zich officieel kandidaat gesteld. Anders dan in Aalter (militair domein Ursel) beschikt Defensie in Geraardsbergen niet over eigen terreinen. De stad Geraardsbergen is geen eigenaar van de zowat 70 ha op de Godsbergkouter die ze ‘aanbieden’ aan Defensie.

Protest

In april werd een petitie met meer dan 3.000 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Guido De Padt (Open VLD) van Geraardsbergen. De lokale landbouwers en omwonenden zien de bouw van een nieuwe legerkazerne niet zitten. In Aalter komt het verzet van de lokale afdeling van Groen, die een petitie startte. “De impact van een kazerne voor 1.000 militairen in het waardevolle natuurgebied Drongengoed is niet te onderschatten. Nieuwe gebouwen en wegen waarvoor bomen en natuur moet sneuvelen, veel extra verkeer naar een werkplek ver weg van openbaar vervoer. Dit druist compleet in tegen de plannen van de Vlaamse overheid om dit gebied verder te ontwikkelen als natuur- en stiltegebied. Dit is het tegendeel van doordacht natuur-, water- en openruimtebeleid”, klinkt het daar.

Herbevestigd agrarisch gebied

Het gaat in Geraardsbergen over een locatie van 42 ha groot voor het Kwartier van de Toekomst en nog eens 27 ha oefenterrein. Op de 70 ha van de Godsbergkouter in deelgemeente Schendelbeke zijn zowat 20 landbouwbedrijven actief. “Alle gronden die opgenomen zijn in het projectvoorstel liggen in herbevestigd agrarisch gebied en behoren tot de beste landbouwgrond in Geraardsbergen: niet-erosiegevoelig akkerland, wat in de regio eerder zeldzaam is. De druk op onze landbouwers is al enorm, zeker in deze regio, door het stikstofdossier. Dit wordt nog eens vergroot door dergelijke initiatieven ook nog eens in open landbouwgebied te realiseren. Dat gaat overigens in tegen de Bouwshift (vroegere betonstop). De landbouwers hebben deze gronden broodnodig voor hun bedrijf”, stellen de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat in een eerdere reactie op dit dossier.

Burgemeester De Padt toont begrip voor het protest, maar repliceerde dat de voorgestelde landbouwterreinen slechts 1% vormen van de agrarische gebieden in Geraardsbergen. En dat er overleg komt voor mogelijke compensaties voor de landbouw.

Twee kleinere basissen

“We hoorden dat de beslissing over welke Oost-Vlaamse stad of gemeente het zou worden eind april of begin mei zou vallen. Wanneer zal u die beslissing kunnen nemen”, vroeg Peter Buysrogge (N-VA) aan de minister in de Kamercommissie. Hij hoorde op een bepaald moment ook dat er misschien geopteerd zou worden voor twee kleinere basissen in plaats van één grote. Die optie zit blijkbaar niet (langer) in de plannen van Dedonder.

“Op basis van de beschikbare gegevens kan gesteld worden dat een keuze voor de locatie van het kwartier van de toekomst in Oost-Vlaanderen in de komende weken het voorwerp van een regeringsbeslissing zou kunnen uitmaken”, antwoordde de minister in de Kamer.

RUP

“Indien de regering zou beslissen om Geraardsbergen te selecteren, zou de lokale overheid een ruimtelijke herbestemmingsprocedure moeten starten, waarbij een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gemaakt, om de zone van landbouwgebied te herbestemmen naar militair domein. Tijdens die procedure worden alle instanties betrokken die in het kader van een vergunning verplicht advies moeten geven. Aspecten als verkeer, milieu en geluid worden tijdens die procedure in aanmerking genomen. Defensie is bekend met de veiligheidsrichtlijnen voor hogedrukgasleidingen en kan die respecteren bij het uitbaten van het oefenterrein in Geraardsbergen. Bijgevolg vormt de aanwezigheid van de aardgasleiding geen belemmering voor het inrichten en gebruiken van het oefenterrein”, zei minister Dedonder nog.

Impactstudie

“Een impactstudie moet er zeker komen. Er is immers heel wat ongerustheid bij de bevolking. Hopelijk wordt die impactstudie ook grondig gemaakt. Zo'n studie vergt toch wel wat tijd, terwijl de beslissing al over een paar weken genomen zal worden. Hopelijk wordt er ook in overleg gegaan met het lokale bestuur, de burgers, de omwonenden en de eigenaars van de gronden. Zeker bij de landbouwers heerst een grote ongerustheid dat zij hun gronden zouden kwijtraken. Dat is hun bron van inkomsten. Hun toekomst mag niet worden afgenomen. Er moet een evenwicht worden gezocht tussen snel duidelijkheid geven en de ongerustheid wegnemen, maar toch ook wel rekening houden met de bezorgdheden uit de buurt”, zegt Leen Dierick (cd&v).

“Wanneer voor Geraardsbergen wordt gekozen, moet nog een RUP worden gemaakt. Als lokale mandataris weet ik dat het minstens een tot twee jaar duurt om de procedure voor een RUP rond te krijgen. Dat heeft toch ook wel een impact op de keuze die wordt gemaakt. Als er mensen getroffen zijn, moeten zij daar een degelijke vergoeding voor krijgen”, besluit Dierick.

Meer over het protest van de landbouwers in Geraardsbergen vind je hier

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken