Startpagina Veeteelt

Vlaams Parlement wil stikstofwerende technieken

Het Vlaams Parlement zette gisteren, woensdag 13 juli, een eerste stap in de uitwerking van een nieuw stikstofkader. Er is nu een decretale basis voor de installatie van een wetenschappelijk comité stikstofreducerende technieken.

Leestijd : 3 min

Het voorstel beëindigt de mogelijkheid voor landbouwbedrijven om uit te breiden via de nutriëntenemissierechten-mestverwerking.

De tekst stelt ook de oprichting voor van een Wetenschappelijk Comité Veeteelt. Het plan om bepaalde milieu- en omgevingsvergunningen te verlengen is na een advies van de Raad van State uit het voorstel gehaald.

Nieuw stikstofkader

Met het voorstel willen meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open VLD een eerste noodzakelijke stap zetten in de uitwerking van een nieuw stikstofkader. Het voorstel geeft ook een gevolg aan een aantal maatregelen in het stikstofakkoord dat de regering in februari heeft bereikt.

Zo komt er een aanpassing van het systeem van nutriëntenemissierechten (NER). Nutriëntenemissierechten zijn productierechten die bepalen hoeveel dieren een landbouwbedrijf maximaal mag houden. De NER zijn ingevoerd in 2007 en waren bedoeld om de stijging van de mestproductie te voorkomen.

Landbouwbedrijven konden wel blijven uitbreiden, bijvoorbeeld door het overnemen van rechten van andere bedrijven of door bijkomende mestverwerking. Maar het systeem heeft de veestapel en de mestproductie niet in bedwang kunnen houden. Daarom maakt het decreet nu een einde aan de uitbreidingsmogelijkheid via het nutriëntenrechtensysteem.

Adviescommissies

Een tweede maatregel voorziet dat de Vlaamse regering adviescommissies moet kunnen oprichten. Bedoeling is op die manier te kunnen terugvallen op de nodige wetenschappelijke expertise. Concreet gaat het om de mogelijke oprichting van een Wetenschappelijk Comité Veeteelt.

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns reageert tevreden op die oprichting. “Dit comité zal een sleutelrol opnemen in de verdere uitbouw van innovatie en zo ook bijdragen aan de doelstelling van het reduceren van emissies in de sector. De wetenschappelijke onderbouwing van de technieken zorgt ook voor robuuste vergunningen”, stelt de cd&v-minister.

Economische ontwikkeling

Het standpunt aangaande het stikstofakkoord is dat het einddoel een sterker dossier moet worden. Het dient in de eerste plaats de stikstofneerslag drastisch naar beneden te krijgen maar moet eveneens perspectief bieden aan economische ontwikkeling in Vlaanderen.

De druk op de natuur wordt verlicht door een fors investeringsplan, duidt de minister. Hij wil rechtszekerheid voor alle actoren.

“Wij willen in Vlaanderen geen Nederlandse toestanden, maar een robuust juridisch kader waarin Vlaamse ondernemingen kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk innoveren, produceren en investeren”, zegt Jo Brouns.

Bij hoogdringendheid

De Vlaamse meerderheid nam bij hoogdringendheid 2 van de 3 bepalingen in het decreet aan. Wilfried Vandaele (N-VA) zei in de laatste plenaire zitting voor het zomerreces dat het advies van de Raad van State over de verlenging van de vergunningen grondiger moet bekeken worden.

Oppositiepartijen Groen en Vooruit stemden tegen omdat ze vinden dat er van hoogdringendheid geen sprake is. Ze vinden zich ook niet in de technologische oplossingen om de stikstofuitstoot in de veehouderij te reduceren maar zien meer heil in een brede visie over de toekomst van de veehouderij in Vlaanderen. Ze vrezen dat een wetenschappelijk comité vooral landbouwers op kosten jaagt met dure technieken die het probleem niet bij de bron aanpassen.

Boerenbond van zijn kant hoopt dat het comité snel aan de slag kan gaan en op wetenschappelijke manier de emissiereductie van innovaties in de landbouwsector kan vastleggen.

Belga/FoJ

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken