Startpagina Veeteelt

Vlaanderen wil meer dierenwelzijn tijdens dierenvervoer

Samen met Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden ijvert ook Vlaanderen op Europees niveau voor meer dierenwelzijn tijdens het transporteren van dieren. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts weten.

Leestijd : 2 min

De bevoegde ministers uit deze landen slaan hiervoor de handen in elkaar en komen via een Position Paper gericht aan de Europese Commissie tot een gezamenlijk standpunt. “We hebben de verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed te vermijden”, stelt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “We hebben hierbij ook nood aan betere Europese regelgeving.”

Elke dag worden er in de Europese Unie miljoenen dieren vervoerd. Het transporteren van dieren leidt vaak tot onnodig dierenleed. Met de oprichting van een onderzoekscommissie in het Europese Parlement werd reeds een eerste stap gezet om deze problematiek ook op de Europese agenda te plaatsen. Samen met gelijkgestemde landen, gaat Vlaanderen nu nog een stap verder om het dierenwelzijn tijdens dierenvervoer Europees aan te kaarten.

Position Paper

Zo komt Vlaanderen samen met Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden met een ‘Position Paper’, gericht aan de Europese Commissie. Deze gelijkgestemde landen pleiten in hun nota voor een betere Europese regelgeving wanneer het aankomt op het transporteren van dieren, wat door het vrij verkeer van goederen en personen in Europa ook Europees aangekaart moet worden.

Zo wordt in de nota onder andere gepleit voor een beperking van de reistijd voor dieren bestemd voor slacht. Wat de uitvoer naar derde landen betreft vraagt de Position Paper een verbod voor lange afstanden over de weg of langs het water. Daarnaast pleiten de ondertekende landen voor een verduidelijking van de sta-hoogte in de veewagens. Ook de temperatuurvork, tussen welke temperaturen men dieren kan vervoeren, moet worden herzien. Hierbij wordt een herziening gevraagd voor elke diersoort afzonderlijk.

Animal Rights

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights pleit voor een verbod op veetransporten tijdens dagen met tropische temperaturen. Op Europees niveau werd bepaald dat dergelijke transporten niet mogen plaatsvinden bij een maximumtemperatuur van 30°C, met een tolerantie van 5 graden. In Vlaanderen ligt die grens op 35°C. Animal Rights wil dat Vlaanderen minstens 30°C als limiet oplegt.

Op 18 en 19 juli 2022 liep het kwik overal in het land op tot een eind boven de 30°C. “Dieren in deze ondraaglijke hitte op transport zetten is een ware marteling”, stelt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout. Daarom roept de dierenrechtenorganisatie op om minstens veetransporten te verbieden op dagen waarbij de temperaturen oplopen tot boven de 30°C.

Beter nog zou volgens de dierenrechtenorganisatie zijn om rekening te houden met de grenstemperaturen voor hittestress, al verschillen die per diersoort. Het huidige Vlaamse hitteprotocol schrijft voor dat als de temperatuur tot boven de 35°C oploopt, de transporten niet mogen plaatsvinden tussen 14 en 19 uur. Daarnaast moet de bezetting per transport ook met 10 % dalen en is een aangepast klimaat in de zogenaamde 'wachtstallen' vereist.

Kabinet Weyts - Belga

Lees ook in Veeteelt

Wachten op bruikbaar vaccin tegen vogelgriep

Pluimvee Vaccineren zal een belangrijke aanvulling zijn op de bestaande maatregelen tegen vogelgriep, maar momenteel moeten we wachten op bruikbare vaccins en moet ervoor gezorgd worden dat de export niet in het gedrang komt. Dat zei Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns in de commissie Landbouw van het Vlaamse parlement op 11 januari.
Meer artikelen bekijken