Startpagina Veeteelt

Politiek reageert op Pano reportage over de stikstofcrisis

Vlaanderen kent vandaag de meest kwaliteitsvolle land- en tuinbouw van Europa, en dat is voor een stuk ook de verdienste van de belangenorganisaties. Dat heeft minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) donderdag 22 september gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Leestijd : 4 min

Minister Brouns deed deze uitspraak als een reactie op de reportage van ‘Pano’ over de stikstofcrisis en de rol van de Boerenbond als belangenorganisatie. “Zulke organisaties adviseren de landbouwers, maar het is de ondernemer zelf die de keuzes moet maken”, zei Brouns.

In de reportage werden enkele landbouwers aan het woord gelaten die zich vragen stellen bij de rol van de Boerenbond, onder meer omdat de organisatie ‘altijd’ zou adviseren om uit te breiden.

Volwaardige economische sector

Minister Brouns benadrukte in zijn reactie dat de landbouw als volwaardige economische sector ook op zoek is naar voldoende rendement. “Een te lage prijs en een te lage waardering zijn vaak het probleem, waardoor schaalvergroting vaak het antwoord is. Maar voor bepaalde sectoren is dat niet altijd het juiste antwoord, daarom moeten we de verdienmodellen anders bekijken: meer diversifiëren, andere afzetmarkten zoeken, meer aan risicospreiding doen, minder afhankelijk worden van de prijs... Dat zijn de uitdagingen waar we met de sector voor staan.”

Werken voor leden

Gevraagd naar de rol van de Boerenbond, zei Brouns dat die een van de belangenorganisaties is ‘die werken voor hun leden’. “Dat we vandaag staan waar we staan en in Vlaanderen de meest kwaliteitsvolle land- en tuinbouw van Europa hebben, dan is dat voor een stuk ook hun verdienste. Zij adviseren hun landbouwers, maar het is de ondernemer zelf die de keuzes moet maken. En als die keuze in het verleden niet de juiste is geweest, dan moet dat in de toekomst anders kunnen. De Boerenbond is een heel belangrijke belangenorganisatie”, aldus nog Brouns.

Verpletterende verantwoordelijkheid

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert dat de Boerenbond een ‘verpletterende verantwoordelijkheid’ draagt voor de pijnlijke situatie waarin boeren zich vandaag bevinden. “En in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, vragen ze het stikstofbeleid aan te passen. Net omdat dat past in hun business model: meer geld voor de Boerenbondholding. En dat terwijl onze boeren vechten voor een eerlijke prijs”, aldus Demir.

“De Boerenbond en haar financiële participaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de winsten investeren in een fonds dat de Vlaamse boeren door de moeilijke transitie moet helpen waar ze voor staan”, dat besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir na het zien van de Pano-reportage over de Boerenbond.

Boerenbond mee laten betalen voor omslag

Ook de partij Groen steunt de oproep van minister Demir om Boerenbond te laten betalen voor een omslag in de landbouwsector. Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid voor Groen, vindt dat de ‘woekerwinsten’ van de Boerenbond geïnvesteerd moeten worden in natuurherstel en in een duurzame toekomst voor de landbouwsector. Dat zei ze donderdag 22 september, daags na de 'Pano'-reportage over de Boerenbond.

“Het is voor ons vanzelfsprekend dat de Boerenbond, die zich jarenlang verrijkte op kap van onze boeren, moet bijdragen aan natuurherstel en het uitkopen van boeren die nu gedwongen worden tot sluiting. Tegelijk moet er eindelijk ingezet worden op een échte omslag van de landbouwsector. Meer van hetzelfde is géén optie meer.”

Schauvliege wil dat er ingezet wordt op een ‘grote systeemverandering’ die onze boeren toekomst geeft én die rekening houdt met wat onze natuur aankan. “De fetisj dat nieuwe technologieën grootschalige industrialisatie volledig compenseren, moet losgelaten worden. De huidige crisis toont aan dat dit recept niet werkt. Technologie zal altijd een bondgenoot zijn, maar is geen heilige graal”, aldus nog Schauvliege.

Doorlichting

Vooruit-parlementsleden Bruno Tobback en Ludwig Vandenhove vragen een onmiddellijke doorlichting van alle Vlaamse subsidies die naar de agro-industrie gaan, in het bijzonder van de middelen die naar de Boerenbond en aanverwante organisaties doorstromen. Dat zeggen ze in een reactie op de Pano-reportage over de Boerenbond.

Volgens oppositiepartij Vooruit toont de reportage aan “hoezeer onze boeren in Vlaanderen de speelbal zijn geworden van een machtige lobby, een die vooral haar eigen financiële belangen dient in plaats van die van hardwerkende boeren”, zeggen Tobback en Vandenhove. Tobback zegt dat Vlaamse ministers met directe linken met de Boerenbond jarenlang vergunningen verleenden aan landbouwbedrijven die te veel uitstoten. “De industriële belangen kregen voorrang op het algemeen belang én het belang van landbouwgezinnen. En ondertussen draait de lobby van de Boerenbond voor bijkomende financiële ondersteuning op volle toeren verder”, verwijst hij naar de stikstofproblematiek.

Daarom willen Tobback en Vandenhove een onmiddellijke doorlichting van alle subsidies van de agro-industrie, in het bijzonder van de middelen die naar de Boerenbond en aanverwante organisaties doorstromen. “Laat ons nagaan hoe de Boerenbond Vlaamse subsidies inzet om haar greep op de Vlaamse boeren te versterken”, zegt Vandenhove. Daarenboven vraagt Vooruit in afwachting van het stikstofakkoord dat alle steunmaatregelen die tot een uitbreiding van de veestapel kunnen leiden, worden stopgezet.

Absurde natuurrichtlijnen

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) geeft aan na het zien van de reportage niet veel wijzer te zijn geworden. “De boeren werd er geen dienst mee bewezen.” Een clinch tussen Zuhal Demir en Boerenbond interesseert hem allerminst. “Wel een leefbare toekomst voor onze landbouwersgezinnen. Over de absurde en onrealistische Europese natuurrichtlijnen heeft men het niet gehad. Logisch als je zag wie de experten waren”, klinkt het nog bij Sintobin.

Belga - TD

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken