Startpagina Granen

Nog steeds hoge aantastingsgraad van bladluizen

Op 6 en 7 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De waarnemingen gebeurden op 19 percelen wintergerst, 13 percelen wintertarwe en 1 perceel triticale.

Leestijd : 4 min

Op het merendeel van de onbehandelde percelen wintergerst die ook vorige week werden geëvalueerd werd doorgaans een (lichte) afname van de bladluisdruk vastgesteld. Terwijl er bij de wintertarwe op de meeste percelen eerder een status quo tot lichte toename van de bladluisdruk vastgesteld werd, op enkele percelen zelfs een belangrijke toename. De situatie lijkt echter sterk verschillend van perceel tot perceel. Algemeen blijft de bladluisdruk echter hoog en vergt deze een nauwgezette opvolging per perceel.

Op de percelen wintergerst is gemiddeld 15,9% van de planten bezet met minstens één bladluis, gaande van 2,8% tot maar liefst 47%.

Op de 14 percelen die deze en ook vorige week werden geëvalueerd, werd op 11 percelen (of 79% van de percelen) een afname van de bladluisdruk vastgesteld. Doch op iets meer dan de helft van deze percelen is de bladluisdruk nog steeds hoog tot zeer hoog, namelijk tussen 16,5% en 47% van de planten bezet met bladluizen! Op twee percelen (of 14% van de percelen) is de bladluisdruk vergelijkbaar met vorige week en op één perceel was er zelfs een verdere toename van de bladluisdruk afgelopen week.

Zelfs op percelen wintergerst gezaaid tegen half oktober komt er een hoge bladluisdruk voor, zoals te Geraardsbergen (zaai 12 oktober: 16,5% planten bezet met bladluizen) en te Poperinge (zaai 12 oktober: 18,3% planten bezet met bladluizen).

Op de percelen wintertarwe is gemiddeld 9,1% van de planten bezet met minstens één bladluis, gaande van 0% tot maar liefst 39%.

Op de negen percelen die deze en ook vorige week werden geëvalueerd, werd op 3 percelen een afname van de bladluisdruk vastgesteld. Op twee percelen is de bladluisdruk vergelijkbaar met vorige week en op vier percelen is de bladluisdruk afgelopen week zelfs verder toegenomen. Ook in de wintertarwe worden grote verschillen tussen percelen waargenomen.

Net als in de wintergerst zijn er ook in de wintertarwepercelen met zaai rond half oktober die een hoge tot zeer hoge bladluisdruk vertonen, zoals te Zwevegem (zaai 18 oktober, 1e-2e blad, 13,2% planten bezet met bladluizen) en te Tielt-Winge (zaai 19 oktober, 1e blad, met maar liefst 39% planten bezet met bladluizen!). Dit duidt echter op de hoge tot zeer hoge bladluisdruk dit najaar en het belang van controle van de percelen naar bladluizen toe.

Ook op vier percelen wintergerst met Argento zaaizaadbehandeling werden waarnemingen uitgevoerd. Op deze percelen kwamen er nagenoeg geen bladluizen voor.

Wat te doen?

1. Percelen wintergranen zonder zaaizaadbehandeling tegen bladluizen + Percelen wintergerst zonder tolerante rassen ten aanzien van het dwergvergelingsvirus

Het blijft absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen (wintergerst, wintertarwe, triticale, spelt) te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. Deze perceels-controle is absoluut noodzakelijk indien de omstandigheden gunstig zijn voor de bladluisaantasting zoals:

- graanpercelen in de nabijheid van maïsvelden; deze percelen moeten zeer goed opgevolgd worden. In percelen waar de opkomst van de granen zich vóór de maïsoogst situeert, is het zeer belangrijk de bladluisdruk goed op te volgen. Bovendien is nog steeds niet alle maïs geoogst, dit betekent dat tijdens de maïsoogst (zeker bij mooi weer) de bladluizen zich nog altijd kunnen verplaatsen naar de graanpercelen. Waakzaamheid is in deze situatie zeker geboden!

- aanhoudend zacht weer: De temperaturen overdag evolueren eind deze week, donderdag tot en met zaterdag, richting 10 graden en meer en situeren zich verder rond ongeveer 8°C. ’s Nachts zal de temperatuur niet verder zakken dan 4°C. Vorst wordt niet onmiddellijk verwacht. Hierop kan nog niet gerekend worden voor het sterk afremmen van de bladluizen.

- beschut gelegen wintergraanpercelen,

- aanwezigheid in de directe omgeving van grassen, Japanse haver als groenbemester en graanopslag.

In de herfst wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het moment dat 5% van de planten bezet is met virusdragende bladluizen, m.a.w. 5 planten op 100 planten. Doch we weten in Vlaanderen niet hoeveel % van de bladluizen virusdragend is. In deze optiek adviseert CADCO (Wallonië) te behandelen vanaf het ogenblik dat 10% van de planten bezet is met minstens één bladluis, dit is rekening houdend met een bepaalde virulentiegraad van de bladluizen.

Van de waarnemingsvelden wintergerst en wintertarwe zit net geen 50% van de percelen boven de behandelingsdrempel van 10%, en zit 54% van de percelen boven 5% bezettings-graad. Hierbij zijn er zelfs percelen gezaaid rond half oktober met een hoge tot zeer hoge bladluisdruk en dit zowel in wintergerst als in wintertarwe! Deze bevindingen bevatten alle regio’s (ook de kustregio)!

BSV Hauts-de-France (Frankrijk) adviseert eveneens te behandelen van het ogenblik dat 10% van de planten bezet is met minstens één bladluis of aanwezigheid van bladluizen gedurende meer dan 10 dagen wat ook het percentage aangetaste planten is. Wanneer niet behandeld wordt bij het bereiken van de schadedrempel kan er in dergelijke omstandigheden zware schade optreden aan het gewas!

Op percelen wintergranen waar reeds een gewasbespuiting met een insecticide werd uitgevoerd dient de bladluisdruk opnieuw opgevolgd wanneer de werkingsduur van de insecticidebespuiting naar zijn einde loopt. De toegelaten middelen zijn niet systemisch en bieden geen bescherming aan de nieuwe blaadjes gevormd na de behandeling, deze percelen kunnen opnieuw aangetast worden door bladluizen.

2. Rassen wintergerst tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus

De rassen wintergerst die tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus (Rafaela, Domino, …) moeten niet met een insecticide behandeld worden, zelfs al worden er bladluizen waargenomen.

3. Percelen wintergranen met specifieke zaaizaadbehandeling tegen bladluizen

Op percelen wintergerst behandeld met Argento dient momenteel geen gewasbehandeling uitgevoerd te worden met een insecticide ter bestrijding van bladluizen.

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken