Startpagina Veeteelt

Mengvoedersector realiseert forse reductie antibioticagebruik in 2016

Binnen de antibioticaproblematiek heeft ook de mengvoedersector de ambitieuze doelstellingen van AMCRA onderschreven. Naast de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020, zou tegen 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderen.

Leestijd : 3 min

Bemefa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, ziet dat de extra inspanningen die in 2015 werden geleverd (bijkomende maatregelen) de eerste vruchten afwerpen: het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 36% ten opzichte van het referentiejaar 2011 (in vleesvarkensvoeders zelfs met meer dan 50%).

Visieplan 2020

Momenteel wordt de maatschappelijke discussie rond het antibioticagebruik in de dierlijke productie intensief gevoerd. Samen met andere belangrijke stakeholders (landbouworganisaties, farmabedrijven, dierenartsen, de overheid, wetenschappers, enz.) richtte de Belgische mengvoedersector drie jaar geleden het kenniscentrum AMCRA (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals) op. De leden van AMCRA stelden samen het Visieplan 2020 op. Dit plan omvat tien streefdoelen en actiepunten, waaronder de halvering van het antibioticagebruik tegen 2020 over de hele sector van de dierlijke productie en een daling van 50% voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017 (met 2011 als referentiejaar).

De mengvoedersector heeft een stappenplan uitgewerkt, waarin geen voorschriften meer aanvaard.

1. Vanaf 1 oktober 2015: de Belgische mengvoederindustrie zal geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens vanaf de leeftijd van 15 weken. Er zullen dus enkel nog met antibiotica gemedicineerde voeders geproduceerd worden voor biggenvoeder en niet meer voor vleesvarkens (ouder dan 15 weken). Let op: gemedicineerde voeders voor ontworming vallen hier niet onder.

2. Vanaf 1 januari 2016: de Belgische mengvoederindustrie zal enkel nog voorschriften aanvaarden van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

3. Vanaf 1 oktober 2016: de Belgische mengvoederindustrie zal enkel nog elektronische voorschriften aanvaarden. Papieren voorschriften zullen dus met ingang van 1 oktober 2016 niet meer gehonoreerd worden.

4. Een enquête houden met een verhoogde frequentie: BEMEFA zal vanaf nu om de 6 maanden (i.p.v. elk jaar) een enquête houden onder haar leden om de productie van de gemedicineerde voeders in kaart te brengen.

Bemefa verbindt dit stappenplan wel aan concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke productie. “Onze leden zullen in hun rol van adviesverstrekker meehelpen om de veehouder te sensibiliseren en advies te verlenen bij het aanwenden van de meest optimale vorm van antibioticatoediening”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van Bemefa.

Bemefa voert nu dus om de 6 maanden een enquête uit om de productie van gemedicineerde voeders te kennen. Voor het kalenderjaar 2016 komen we tot de volgende resultaten:

- De totale tonnage gemedicineerde voeders (MF) is gezakt naar 195.930 T (235.378 T in 2011)

- De totale tonnage MF varkens is 183.309 T (tov 227.472 T in 2011)

- Totaal antibiotica gemedicineerde voeders (AB-MF) is 97.293 T (151.383 T in 2011), wat een reductie betekent van 35,7%

- Totaal AB-MF biggen : 57.481 tov 70.289 T in 2011

- Totaal AB MF andere varkens : 39.811 T tov 81.094 T (daling van 50,9%)

- Totaal kg AB voormengsels (volume niet-actieve substantie) : 324.938 kg (593.368 kg in 2011)

- Totaal kg ZnO : 79.157 kg (licht gedaald).

De officiële rapporten (Belvetsac-rapport) zullen ongetwijfeld deze hoopgevende resultaten bevestigen.

“De voornaamste conclusie van deze tussentijdse evaluatie is dat de mengvoedersector een forse beweging heeft ingezet om de halvering van het antibioticagebruik in de mengvoeders te realiseren. Eind 2016 zitten we op 36% reductie. Dit geeft extra motivatie om in 2017 de ingeslagen weg verder te bewandelen”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van Bemefa. “We kunnen ons echter niet veroorloven om achterover te gaan leunen. De laatste loodjes wegen immers het zwaarst.”

Bemefa laat alvast weten tegen eind 2017 opnieuw een evaluatie in te bouwen. “We zullen de resultaten van onze maatregelen grondig evalueren en tegen dan eventuele nieuwe stappen in overweging nemen”, besluit Yvan Dejaegher.

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken