Startpagina Granen

Ziekten in wintertarwe breiden uit

Deze week werden op 20 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas, in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Leestijd : 2 min

Bij het meerderdeel van de tarwe (61%) is een deel van de aar zichtbaar deze week (van stadium 51 = eerste pakjes aar zichtbaar tot stadium 57 = 3/4 van de aar zichtbaar). Bij 37% van de waarnemingen is de aar nog niet zichtbaar (van stadium 45 = aarzwelling net zichtbaar tot stadium 49 = eerste naalden zichtbaar) terwijl bij 2% van de waarnemingen de aar al volledig verschenen is (stadium 59).

Meeldauw toch opvolgen

Meeldauw komt voorlopig weinig voor zodat een algemene behandeling niet nodig is. De volgende weken wordt verder opgevolgd of de bovenste bladlagen vrij blijven van witziekte.

Bladvlekkenziekte: meest gevoelige stadium voorbij

Het grootste deel van de tarwe is het meest gevoelige stadium (stadium 39, laatste blad volledig uit) gepasseerd, maar de ziektedruk moet de komende weken nog verder worden opgevolgd.

Hoe verder de ontwikkeling van de tarwe, hoe minder groot de schade die de bladvlekkenziekte nog kan aanrichten. Zo is de te verwachten schade door bladvlekkenziekte begin bloei volgens het Epipreadviessysteem maar half zo groot als bij eenzelfde aantasting bij het verschijnen van de aren, en maar een vierde van de schade door eenzelfde aantasting bij het verschijnen van het laatste blad.

Tot het stadium waterrijp (stadium 71) kan een nieuwe aantasting van bladvlekkenziekte nog schade veroorzaken. De bovenste twee bladeren worden tot dat stadium best vrij van bladvlekken gehouden om een goede korrelvulling te verzekeren.

Gele en bruine roest breiden uit

Gele roest breidde de afgelopen week weer verder uit en komt ook bij de minder gevoelige rassen voor. Voor een advies voor uw specifiek perceel verwijzen we naar de mogelijkheid om een gratis telling via het Epipre-adviessysteem te laten doorrekenen, zodat u op een beredeneerde manier al dan niet een bespuiting kan uitvoeren.

Bruine roest werd deze week meer waargenomen. Op bepaalde percelen is een behandeling noodzakelijk. Eens bruine roest op een perceel is waargenomen moet dit goed worden opgevolgd, vooral bij gevoelige rassen. Bij gunstige weersomstandigheden (hogere temperaturen) kan bruine roest zich immers zeer snel ontwikkelen.

LCG

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken