Bayer ziet verkopen gewasbescherming en zaden toenemen

Klanten van Bayer vergroten hun stocks vanwege Covid-19.
Klanten van Bayer vergroten hun stocks vanwege Covid-19. - Foto: Bayer

Bayer is sinds de overname van Monsanto de grootste producent van zaden en gewasbescherming. Het coronavirus heeft de wereldwijde logistiek ernstig bemoeilijkt. Veel klanten van Bayer, distributeurs en groothandelaren spelen daarop in door een grotere voorraad aan te houden dan gebruikelijk. Bayer profiteerde ook van fors gestegen arealen in Noord-Amerika. De verkoop van maïszaad- en eigenschappen steeg mede hierdoor met 10%.

Bij soja zag Bayer juist verkopen terugvallen. Verkopen namen wel toe in Zuid-Amerika, maar prijzen voor sojazaad kelderden in de VS. Wat groentezaden betreft daalde de omzet met 13,5%, waarbij de grootste klap moest worden opgevangen in Noord-Amerika. De vraag had zich deels verplaatst naar een kwartaal eerder, terwijl ook Covid-19 zich laat gelden. Zowel logistiek als arbeid in de sector is bemoeilijkt.

Wat gewasbeschermingsmiddelen betreft, namen de verkopen van insecticiden en fungiciden met respectievelijk 15% en 14% toe. De verkoop van insecticiden door een goede start van het seizoen in Noord-Amerika en Europa. Wat fungiciden betreft herstelde de verkoop na een zwak eerste kwartaal vorig jaar.

Juridische kwesties

Ondertussen zijn 52.200 klachten ingediend vanwege het op glyfosaat-gebaseerde product Roundup. Bayer benadrukt dat dit immense aantal niks zegt over de waarde ervan. Bayer zegt zich constructief op te hebben gesteld in het bemiddelingsproces, dat nu wel door Covid-19 is vertraagd.

Het bedrijf is bereid financieel te schikken maar alleen als het bedrag redelijk is en tegelijk een mechanisme wordt gecreëerd om potentiele toekomstige claims efficiënt af te handelen. Topman Werner Baumann zegt dat gezien de aankomende recessie en de hierin resulterende uitdagingen wat betreft liquiditeit, deze principes meer dan ooit gelden.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent