Startpagina Melkvee

Meeste graspercelen staan er fris groen bij

Na een periode van droogte, gevolgd door de nattere periode, zijn de meeste graspercelen fris groen.

Leestijd : 1 min

Tijdens de zomermaanden informeert Inagro tweewekelijks in zijn nieuwsbrief over de toestand op de graspercelen.

In juli is het gras gewoonlijk houterig van structuur, met een hogere ruwe celstof. Momenteel staat het er echter zeer fris bij.

De stikstofmineralisatie in de bodem is dan ook sterk op gang gekomen. Dat is ook te merken aan het hoger ureumgehalte in de melkgift. Durf het eiwit dan ook kritisch bij te sturen in het rantsoen naar meer bestendig eiwit als het ureumgehalte in de melk is gestegen na beweiden. Door de huidige mineralisatie pas je best op met kunstmest op de maaipercelen. Bekijk zeker wat er al is bemest, en hoeveel je al hebt afgevoerd met het gras. Bij zwaardere snedes zal er meer stikstof zijn afgevoerd.

Resultaten van de voorbije 2 weken alsook foto’s van de opgevolgde percelen kan je raadplegen via deze link.

Inagro

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken