‘Restaureren van natuur en klimaat kan goedkoop en zonder verlies voedselproductie’

De onderzoekers gingen uit van het principe dat de voedselproductie niet mag dalen.
De onderzoekers gingen uit van het principe dat de voedselproductie niet mag dalen.

In de studie stellen wetenschappers uit 12 landen vast welke tot landbouw omgevormde ecosystemen wereldwijd moeten worden hersteld om tegen lage kosten biodiversiteits- en klimaatvoordelen te bieden. Daarbij was het uitgangspunt dat de landbouwproductie zelf er niet onder mag lijden. Door 30% van deze belangrijkste ecosystemen te herstellen voorkomen we 70% uitsterving van planten- en diersoorten, aldus de studie. De leidende auteurs zijn overigens Braziliaans.

Restaureren van natuur en klimaat kan goedkoop en zonder verlies van voedselproductie, stelt één van de auteurs, Catarina Jakovac, die voor Wageningen UR onderzoek doet naar bosecologie en bosbeheer. Volgens de onderzoekers kan restauratie 13 keer kosteneffectiever zijn op locaties die zij markeren met ‘hoogste prioriteit’, zoals delen van West-Afrika, Indonesië en de Filipijnen. “We zien dat het restaureren van natuur en klimaat niet duur hoeft te zijn, noch ten koste hoeft te gaan van de voedselproductie”, vat Jakovac samen.

“Onze analyse toont aan dat ongeveer 70% van de gebieden die op mondiaal niveau als prioriteit worden beschouwd, ook prioriteit hebben op nationaal niveau. Deze liggen in tropische ontwikkelingslanden die vaak niet de middelen hebben voor herstelprogramma’s. Daarom is intensieve internationale samenwerking cruciaal om een positieve impact op zowel lokaal als mondiaal niveau te garanderen.”

1 miljoen soorten

Het nieuwe rapport bouwt voort op de ernstige waarschuwingen van de Verenigde Naties dat we in de komende decennia op weg zijn om één miljoen soorten te verliezen; temeer omdat wereldwijde biodiversiteitsinspanningen tot 2020 grotendeels faalden, zoals het doel tot herstel van 15% van de ecosystemen wereldwijd. Dit is ook het thema dat wordt besproken tijdens de klimaatconferentie in Kunming, China, in 2021 wanneer naar verwachting een wereldwijd kader voor de bescherming van de natuur zal worden ondertekend.

Natuur en klimaat zijn vanzelfsprekend van groot belang, maar er is ook een tweede zorg: de wereldvoedselvoorziening. Door corona stijgt dit jaar het aantal mensen dat honger lijdt, terwijl op middellange termijn het aantal mensen op de planeet groeit met meer dan 1 miljard mensen. De voedselvoorziening mag dus niet lijden onder maatregelen ten voordele van natuur en klimaat. Daarom berekenden de onderzoekers hoeveel ecosystemen nieuw leven ingeblazen kan worden zonder vermindering van de voedselproductie.

Ze stelden vast dat 55%, ofwel 1.578 miljoen hectare, van ecosystemen die ooit zijn omgezet in landbouwgrond, te herstellen zijn zonder de voedselproductie te verstoren. Dit kan door een goed geplande, duurzame intensivering van de landbouwproductie elders, het tegelijk reduceren van verspilling en een verschuiving van voedingspatronen met minder vlees en kaas.

De onderzoekers hopen met hun studie beleidsmakers en overheden die zich met de mondiale klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen bezighouden, te voorzien van de precieze geografische informatie die zij nodig hebben.

Bron: Nature

Meest recent

Meest recent