Startpagina Economie

Europees compromis GLB dichtbij

De grootste partijen van het Europees Parlement hebbben een compromis gesloten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Samengevat willen de 3 partijen meer aandacht voor het milieu, maar tegelijk moet de winstgevendheid van landbouwbedrijven worden gegarandeerd, aldus de Italiaanse landbouwcoördinator Herbert Dorfmann. Volgende week stemt het Europees Parlement over de voorstellen. Het nieuwe GLB zou in 2023 van start moeten gaan.

Leestijd : 2 min

Dorfmann benadrukt dat tijdens de 2 jaar durende onderhandelingen te vaak is gesproken over het milieu, en te weinig over voedselzekerheid - dus gewoonweg het produceren van voldoende, kwalitatief en betaalbaar voedsel. Om aan die laatste voorwaarde te voldoen moeten boeren wel wat verdienen. Nu kiezen te weinig jongeren vanwege lage rendementen voor een bestaan buiten de landbouw, aldus de Zuid-Tiroler. Het compromis houdt daar volgens Dorfmann, die zelf landbouwstudies in Piacenze volgde, rekening mee.

Het compromis werd bereikt door de Europese fracties van de Europese Volkspartij (EVP), Socialisten en Democraten (S&D) en Renew Europe (liberalen). In totaal zijn de partijen goed voor 433 van de in totaal 705 parlementsleden. In het compromis blijft 60% van het budget van de eerste pijler behouden voor directe inkomenssteun. Daarnaast wordt 30% ingezet voor de zogeheten eco-regelingen voor het ‘vergroenen’ van de landbouw. Er komt een overgangsfase van 2 jaar voor de eco-regelgeving.

Daarnaast behelst het compromis een vrijwillig door lidstaten in te voeren plafond voor rechtstreekse betalingen. Het gaat dan om 100.000 euro per ontvanger en per jaar. Minstens 3% van het landbouwareaal van een boerderij moet "niet productief" worden gebruikt. Het percentage kan worden verhoogd tot 5% als vanggewassen of stikstofbindende planten worden meegerekend. Die moeten dan wel zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen worden geteeld.

Volgende week vergadert ook de Europese raad van landbouwminister over het nieuwe GLB. Er liggen 1.700 wijzigingsvoorstellen op tafel. Veel, maar bij het vorige GLB waren het er nog 5.000. Naar verwachting komen ook zij daarna met een gemeenschappelijke standpunt over het nieuwe GLB naar buiten. Daarna wordt de dialoog aangegaan met de landbouwraad van landbouwministers van EU lidstaten, en de uitvoerende arm van de EU: de Europese Commissie.

Copa-Cogeca

Lobbyorganisatie Copa-Cogeca, dat Europese boeren en agrarische coöperaties vertegenwoordigt, benadrukt dat de sector geconfronteerd wordt met de groeiende onzekerheden met de Brexit, de COVID-19-crisis en de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het volgens de organisatie van het grootste belang om volgende week een snelle beslissing over het GLB te nemen. ‘Boeren en hun coöperaties kijken op naar EU-beleidsmakers om duidelijkheid te scheppen over wat ze in het volgende GLB kunnen verwachten’, aldus de organisatie.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken