‘Duitse melkproducenten werken 15 cent onder kostprijs’

Volgens de EMB ligt de kostprijs wanneer een normaal loon gerekend wordt voor de boer, structureel hoger dan de melkprijs.
Volgens de EMB ligt de kostprijs wanneer een normaal loon gerekend wordt voor de boer, structureel hoger dan de melkprijs. - Foto: LBL

Elmar Hannen is melkveehouder in Kleve, vlakbij de Duits-Nederlandse grens, en bestuurder van de EMB. Hij vat de situatie in de Duitse melksector samen: “In het eerste jaar na de lancering van de sectorstrategie van de Duitse boerenorganisatie DBV (de grootste in Duitsland, red), de Duitse zuivelindustrie en de Duitse coöperatieve federatie DRV is op de melkmarkt geen enkele verbetering te zien. De positie van producenten is in ieder geval verslechterd. Ze worden geconfronteerd met kostenstijgingen door hogere eisen en de droogte. Deze extra kosten kunnen echter niet worden doorberekend en moeten alleen door de producenten worden gedragen.”

Dit vergroot de zorgen, want ook voor de crisis werkte men al feitelijk onder kostprijs, aldus Hannen. “Zonder crisisinstrumenten komen we niet uit deze situatie en blijven we boerderijen verliezen.” Volgens de Duitse melkveehoudersvereniging BDM, onderdeel van EMB, is er dan ook dringend behoefte aan een onafhankelijke melkveehoudersvereniging.

Naar eigen zeggen zit het EMB met haar berekeningswijze dicht bij die van de Europese Commissie. EMB maakte gebruik van boekhouddata van de Europese Commissie. Alleen voor het aandeel ‘arbeid’ heeft EMB duidelijk een eigen methodologie gehanteerd. De Europese Commissie rekent met een loon gelijk aan dat van een seizoensarbeider. BAL gaat uit van een gewoon salaris van een bedrijfsmanager. Voor België rekent BAL bijvoorbeeld met circa 14 cent per liter.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent