Startpagina Aardappelen

Handel van Belgische diepvriesfriet naar Colombia nog altijd belemmerd door de antidumpingtaksen

Onze nationale trots, de Belgische friet, is nog altijd de inzet van een conflict. Sinds 2018 heft Colombia antidumpingtaksen op de import van diepvriesfrieten uit België. Er loopt intussen een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar een oplossing of doorbraak is niet voor morgen. Colombia schendt daarmee internationale handelsovereenkomsten.

Leestijd : 3 min

Op zichzelf is Colombia, een land met bijna 50 miljoen inwoners, geen hele grote invoerder van diepgevroren frieten. De EU is echter bang voor een domino-effect, aldus een woordvoerder. Eerder stelden Brazilië (2017) en Zuid-Afrika (2013) hoge importtaksen in tegen frieten uit de EU.

Historische beslissing

Colombia heft sinds november 2018 antidumpingtaksen op de import van diepvriesfrieten uit België, Nederland en Duitsland. Volgens de regering in Bogota drong de maatregel zich op omdat de frieten tegen dumpingprijzen werden ingevoerd. Minister van Landbouw Andrés Valencia Pinzón sprak van ‘een historische beslissing’ om de nationale productie te beschermen. Volgens Pinzón verkopen bedrijven uit België, Nederland en Duitsland het product onder de kostprijs.

“Deze problematiek staat sinds geruime tijd op de agenda van de Vlaamse regering”, stelt Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA. Ze stelde over deze problematiek een schriftelijke vraag aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), onder meer bevoegd voor Buitenlandse Zaken. “De Vlaamse administratie heeft ook aangedrongen op federale politieke initiatieven om de Europese commissie in gesprekken en via briefwisseling te blijven bevragen over acties om het probleem aan te pakken en in de Raad Handel te pleiten voor de opstart van een WTO-geschil.”

Geschillenbeslechting

De Europese Unie heeft op 15 november 2019 consultaties aangevraagd met Colombia. “De bedoeling van deze eerste stap in het proces van geschillenbeslechting was om via onderlinge dialoog de geschillen op te lossen”, gaat Vlaams minister-president Jan Jambon verder. Deze consultaties hadden plaats op 15 en 16 januari jl. in Genève, maar die konden niet leiden tot een beëindiging van het handelsconflict.

De Europese commissie is daarom overgegaan tot de tweede fase van de procedure en heeft op 17 februari jl. officieel een aanvraag gedaan om een panel op te richten om zich over de zaak te buigen. De aanvraag werd officieel geagendeerd voor de bijeenkomst van 28 februari jl. van de Dispute Settlement Body, het orgaan bij de WTO dat instaat voor handelsgeschillen.

Vertraging Covid-19

“Colombia had toen aangegeven eerst nog verder te willen onderhandelen met de EU vooraleer een panel zou worden samengesteld.” Volgens de procedures van de WTO kan een land dat aangeklaagd wordt voor oneerlijke praktijken de aanvraag 1 keer blokkeren. “Wanneer het orgaan echter een volgende keer samenkomt, kan er geen tweede verzet komen, tenzij er een consensus heerst over het niet aanstellen van het panel”, duidt Jan Jambon.

Colombia gebruikte dat recht, met als gevolg dat de zaak weer op de agenda moest komen van een volgende bijeenkomst. Door de Covid-19-uitbraak kon de Dispute Settlement Body echter niet meer samenkomen. Daardoor liep de behandeling van het handelsgeschil tussen de EU en Colombia vertraging op. “Na een onderbreking van bijna 3 maanden kwam het orgaan op 29 juni jl. weer bijeen.” Tijdens die zitting werd de aanvraag van de EU nog een keer behandeld en werd overgegaan tot de oprichting van een panel.

Blokkering rechters

Het panel krijgt nu 6 maanden om de kwestie te behandelen en een rapport uit te brengen. “De betrokken partijen kunnen de conclusies uit het rapport in een later stadium afwijzen en beroep aantekenen.” Normaal gezien buigt het beroepsorgaan van de WTO zich dan over de zaak.

“Maar ook daar is er een groot probleem”, stelt Vlaams parlementslid Sofie Joosen. “Al jaren blokkeren de Verenigde Staten de benoeming van nieuwe rechters bij deze instelling. Door die sabotage is het aantal rechters gedaald van 10 naar 1, wat de werking van het tribunaal haast onmogelijk maakt. Alle nieuwe zaken worden vanaf nu geweigerd, ook ons beroep tegen de Colombiaanse antidumpingmaatregelen bij de invoer van Belgische diepvriesfriet.”

Vlug beterschap?

Intussen werd wel een interim-oplossing opgezet: de zogenaamde Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement, om handelsgeschillen tussen verdragspartijen verder te kunnen behandelen indien het tot een beroep komt. De EU en Colombia zijn beiden lid van de overeenkomst en de zaak zou bij een eventueel beroep dus behandeld kunnen worden door deze interim-overeenkomst. “Ik hoop natuurlijk dat het niet zover komt en dat er op basis van het rapport vlug beterschap komt voor onze Belgische exporteurs”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Aardappelen

Ben Muyshondt is de nieuwe voorzitter van Belgapom

Aardappelen Het bestuur van Belgapom heeft eenparig Ben Muyshondt, CEO van Pomuni, aangesteld als voorzitter van Belgapom voor de periode 2023-2026. Ben Muyshondt volgt Marc van Herreweghe op die sinds 2018 de organisatie leidde. Hij wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters: Hannelore Raes van Agristo en Bart Nemegheer van Aardappelhoeve.
Meer artikelen bekijken