Kurt Claeys wil een duurzaam melkveebedrijf: “Door in te zetten op duurzaamheid, zet ik in op mijn bedrijf”

Het koppel is reeds 15 jaar leverancier van melkerij FrieslandCampina. Jos Borghans, manager coöperatieve zaken bij FrieslandCampina, woont het interview bij. Hij geeft meer uitleg over de samenwerking van FrieslandCampina met haar melkveehouders.

Opbouw van bedrijf

In 2006 startten Kurt en Veerle met een melkveebedrijf. De ouders van Kurt kochten dat bedrijf in 2000 als uitbreiding van hun eigen melkveebedrijf aan de overkant van de straat. Dat sloot mooi aan op hun land. Nu is het bedrijf gesplitst, waarbij de broer van Kurt het ouderlijk deel overnam.

In 2007 namen ze hun nieuwe melkveestal in gebruik. “Langzaamaan hebben we ons bedrijf uitgebreid, waardoor we van 40-50 koeien naar meer dan 200 koeien konden gaan”, legt Kurt uit. “In 2010 kochten we het varkensbedrijf hiernaast erbij. Daarvan braken we de stallen af om er een nieuwe stal en een loods op te bouwen. Die nieuwe loods werd meteen in functie gesteld van de ‘Campina Open Boerderijdagen’.

Melken doet het koppel met een 2x10-visgraat. “Dat doen we altijd samen. Vroeger stonden alle koeien ook in de stal waar we melken, maar in 2019 lieten we een nieuwe ligboxenstal bijbouwen. Van daaruit gaan de koeien nu elke dag 2 keer naar de melkstal om gemolken te worden. Die nieuwste stal is ook gebouwd met oog op de toekomst.”

Nieuwe stal is future-proof

Bij het uitbreiden proberen Kurt en Veerle steeds in te zetten op de toekomst, en dus op welzijn en duurzaamheid. De nieuwe ligboxenstal heeft daarom een emissiearme welzijnsvloer. Die vloer reduceert de ammoniakemissie en zorgt voor een beter loopcomfort voor de koeien. “Ik ben zeer tevreden over de nieuwe stal. De vloer kost meer dan het dubbele van een gewone rooster, maar ik krijg wel 30% VLIF-steun. Waar ik het vooral voor deed, is de toekomst. Ik ben nu voorbereid op een strengere wetgeving. Verder hebben alle boxen matrassen en hangen in de stal 6 koeborstels die zorgen voor een schone vacht en comfort voor de koe.

Waar we op ons bedrijf ook veel aandacht aan geven, is aan een goede jongveeopfok. Hoe beter we de kalfjes verzorgen vanaf de geboorte, hoe gezonder deze later zijn als ze groot zijn. We grijpen dan ook meteen in als er iets mis lijkt te zijn. We controleren dagelijks elk kalf en genieten zelf ook van de goede gezondheid van onze dieren. Met vitale kalveren en koeien werken geeft meer werkplezier en -verlichting.

Het ruwvoeder voor onze koeien is zoveel mogelijk zelf geteeld. Het krachtvoeder bestaat vooral uit enkelvoudige grondstoffen zoals tarwe, gerst en maïsmeel. Onze koeien zijn verdeeld in 2 groepen: de laagproductieve en de hoogproductieve. Die worden gevoederd naar behoeften.”

Weidemelk

Het bedrijf in Lembeke besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, en de koeien doen aan weidegang. Op die 2 zaken zet ook FrieslandCampina sterk in. Jos Borghans: “Voor onze merken Joyvalle en Campina gebruiken we 100% weidemelk. De koeien van de betrokken melkveebedrijven moeten daarvoor minstens 120 dagen 6 uur buitenlopen. Meestal lopen de koeien nog veel langer buiten.

Sinds 2 jaar kunnen alle melkveebedrijven zelf digitaal hun weidegang vastleggen. Gedurende het weideseizoen kunnen ze die gegevens actualiseren. We hebben daarvoor een digitale weidegangkalender, maar ook een weidegang-app. Het Melkcontrolecentrum (MCC) certificeert de bedrijven en controleert in hoeverre zij aan weidegang doen. Is er twijfel, dan komt er een herbeoordeling.

Weidegang is nu wat de markt vraagt. De consument ziet niets liever dan koeien op de wei. 80% van de melk die we ophalen komt van bedrijven met weidegang, de overige 20% gaat naar producten waarbij dat niet vereist is.

Het platform waarop wij communiceren met de melkveehouders heet Melkweb. Daarop kunnen de melkveehouders hun eigen gegevens zien, zoals de melkhoeveelheid, de kwaliteit en duurzaamheid van hun melk. Die cijfers kunnen ze bijna meteen na ophaling raadplegen.”

Energiebesparing

Op het bedrijf doen Kurt en Veerle ook veel aan energiebesparing. Zo installeerden ze een voorkoeler, een warmterecuperatiesysteem, een frequentieregelaar en zonnepanelen. “Die investeringen in onze toekomst zullen nooit stoppen”, zegt Kurt. “Je moet altijd nieuwe stappen zetten om future-proof te blijven. Natuurlijk zijn de toeslagen voor duurzame ontwikkeling van FrieslandCampina mooi meegenomen en een goede duw in de rug, maar ik doe al die inspanningen vooral voor mijn bedrijf en voor mijn dieren.”

“Dat is de goede ingesteldheid”, gaat Jos Borghans verder. “De veehouders zijn niet enkel duurzaam om in aanmerking te komen voor de toeslagen, maar vooral in functie van hun bedrijf. Boeren moeten worden beloond voor hun duurzaamheidsinspanningen. Het is de taak van de overheid om boeren daarin te steunen en perspectief te bieden. Als dat er niet is, is het een hele uitdaging voor de boeren om te voldoen aan de nieuwe normen. Als dat verdienmodel goed zit, zullen veel veehouders stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Het komt erop neer dat je veel kan vragen van landbouwers, maar dat het ook doenbaar en rendabel moet zijn.”

Foqus planet

FrieslandCampina streeft naar een productaanbod met een hoge voedingswaarde en een zo klein mogelijke impact op het milieu. Met een ambitieus programma ondersteunt FrieslandCampina zijn melkveehouders om ook op het erf steeds verder te verduurzamen.

Duurzaamheid blijft natuurlijk wel een ontwikkeltraject waarbij de accenten kunnen verschuiven. Naast biodiversiteit en dierwelzijn is klimaat een belangrijk thema voor de komende jaren. ”Alle melkveehouders van FrieslandCampina doen mee aan ons kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet. Foqus planet bestaat uit drie onderdelen: basiseisen (waar iedereen aan moet voldoen), weidegang en duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling bestaat uit 3 thema’s: diergezondheid + welzijn, klimaat en biodiversiteit. Voor dat onderdeel geldt een minimumscore voor melkveehouders. Per thema krijgt de veehouder punten die worden ingevuld door DGZ, CRV, het departement van Landbouw en Visserij, en zo verder. Die leggen bedrijfsspecifieke informatie vast en met toestemming van de veehouder is daar een uitwisseling mee.”

“Een keer per jaar kijken we naar die punten en dan maken we een totaalscore”, legt Borghans uit. “Op basis van het behaalde resultaat krijgen de melkveebedrijven één keer per jaar een toeslag. Daarvoor moet de veehouder het natuurlijk niet doen, maar het is een mooie stimulans. Het echte voordeel wordt direct binnen het eigen melkveebedrijf gerealiseerd. In Nederland gebruiken we de KringloopWijzer als hulpmiddel die door elke melkveehouder wordt ingevuld. In België zouden we heel graag met iets soortgelijk willen starten. Daarvoor wordt momenteel de klimaatscan door het ILVO ontwikkeld.”

Open boerderij

Kurt en Veerle stellen nu en dan hun boerderij open voor het brede publiek in samenwerking met FrieslandCampina. Zo organiseerden ze enkele jaren geleden een openluchtcinema waarbij mensen een film konden komen kijken tussen de koeien op de weide. Elk jaar zetten ze ook hun bedrijf in de kijker op de ‘Campina Open Boerderijdagen’.

“Je bedrijf een hele dag openstellen vraagt zeer veel voorbereiding”, geeft Kurt mee. “Wij doen dat graag, maar we kunnen dat enkel met hulp. We kunnen moeilijk zeggen dat mensen gewoon de pijltjes moeten volgen en zo hun plan moeten trekken. Bezoekers willen uitleg bij alles wat ze zien. Daarom is het zeer aangenaam dat FrieslandCampina zorgt voor hostessen, signalisatie, catering, enzoverder. Op die manier is het heel leuk om uit te pakken met ons bedrijf.”

“Wij vinden het als melkerij heel belangrijk om de consumenten te betrekken bij het verhaal achter onze producten”, vertelt Jos Borghans. “Als één van onze leveranciers een klas ontvangt, zorgen wij er ook voor dat iedereen productjes krijgt die met onze melk zijn gemaakt. Zo kan de melkveehouder goed uitleggen waar zijn melk naartoe gaat. We hebben nu ook een actie gestart waarbij jeugdverenigingen kunnen sparen voor gratis melk op kamp. We willen de jeugd dus zoveel mogelijk blijven betrekken bij het zuivelverhaal en vragen ook aan onze leveranciers om dat te doen.”

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent