Na wolvenoverleg: minstens 10 wolven aanwezig in Limburg

Na wolvenoverleg: minstens 10 wolven aanwezig in Limburg

In de Limburgse gemeenten in het wolvengebied heerst ongerustheid nadat wolven in de loop van vorige maand 3 pony's en een jonge koe hadden doodgebeten in Oudsbergen. In die gemeente leidde dat zelfs tot een fakkeltocht van boeren tegen de wolf. Het gemeentebestuur van Oudsbergen stelde een vijftienpuntenplan voor, dat het dinsdag aan Vlaams minister Demir voorstelde op het (online) burgemeestersoverleg.

Nieuwe beslissingen na overleg

"We hebben vooral geluisterd naar de bezorgdheden van de burgemeesters. Er werden vragen gesteld over het wolvenprotocol, veiligheid en concrete maatregelen", zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Natuur en Bos. "Er wordt een sensibiliseringscampagne opgestart over preventie tegen een wolvenaanval. We willen de mensen informeren hoe ze hun vee kunnen beschermen."

Het wolvenprotocol zal na één jaar geherevalueerd worden, met bijsturing waar nodig wat betreft normaal wolvengedrag of eventuele probleemsituaties. Daarnaast is beslist dat de subsidieregeling voor wolfbestendige omheiningen die momenteel van kracht is, ook voor niet-professionele veehouders voor paarden en runderen zal gelden, en met terugwerkende kracht. Veehouders hebben steeds recht op een schadevergoeding, maar enkel wie binnen de risicogebieden valt, heeft recht op de subsidieregeling. Verder zou het Wolf Fencing Team op versterking mogen rekenen.

Tot slot zal Natuur en Bos een Q&A-lijst opstellen met alle vragen die over de wolven gesteld worden. "Mensen worden bang omdat er veel incorrecte informatie wordt verspreid", legt Denaeghel uit. "We gaan een levend document op onze website plaatsen, waarbij alle antwoorden getoetst worden naar haalbaarheid toe. Dat zal gebeuren op basis van drie pijlers: ecologisch, juridisch en maatschappelijk. Het vangen en verplaatsen van de wolf komt bijvoorbeeld al in conflict met de ecologische en juridische pijler."

Belga - SN

Meest recent

Meest recent