Startpagina Aardappelen

De Coloradokeverbestrijding is verplicht

Als gevolg van de gunstige weersomstandigheden zien we dit jaar een massale opkomst van Coloradokevers op aardappelvelden, en dit zowel bij professionele telers als bij particulieren.

Leestijd : 2 min

Landbouwspecialisten nemen aan dat de droge, zachte winter ervoor heeft gezorgd dat er méér kevers (winterkevers) zijn uitgekomen in het voorjaar (mei). De hoge temperaturen van juni hebben de voortplantingscyclus versneld. De coloradokever is een schadeverwekker in de aardappelteelt. Zowel de volwassen kever als de larve kunnen een aardappelplant in een mum van tijd kaalvreten.

Achtergrond en biologie

De coloradokever overwintert in de bodem. Hij kruipt tot 40 cm diep in de grond om op die manier (strenge) vorst te overleven. Volwassen kevers sterven zodra de bodemtemperatuur onder de -7 °C zakt. De laatste twee decennia zijn er weinig strenge winters geweest. Daardoor kon de basispopulatie aan volwassenen en larven die zich in het (warme) voorjaar en de vroege zomer ontwikkelden sterk toenemen op heel wat percelen. Warm weer versnelt de ontwikkelingscyclus.

De zogenaamde opslagplanten (kleinere aardappeltjes die tijdens het rooien op het veld achterblijven en in het volgende gewas op de akker kiemen, als ze niet kapotvroren tijdens de –zachte- winter) zijn een aandachtspunt. Aardappelplanten in vb. een maïs-, graan- of bietenveld vormen waardplant (voedsel) voor de kever.

Bestrijding verplicht

FAVV wenst eraan te herinneren dat de bestrijding van de Coloradokever verplicht is en zal erover waken dat de bestrijding correct wordt toegepast. Indien nodig zal het FAVV de onmiddellijke uitvoering van deze maatregelen op kosten van de verantwoordelijke van de teelt of de eigenaar opleggen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het vernietigen van aardappelopslag dat de ontwikkeling en verspreiding van de Coloradokever bevordert maar ook van talrijke andere aardappelplagen en -ziekten van deze teelt.

Gezien de omvang van het probleem in bepaalde gebieden zal het Agentschap niet voor elk besmet perceel kunnen nagaan of de juiste bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. We vragen daarom aan alle betrokkenen om snel de nodige maatregelen te nemen zodat de impact van deze plaag de komende jaren zoveel als mogelijk kan worden teruggedrongen.

FAVV en ILVO

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken