Startpagina Actueel

Geitenbedrijf in Merksplas mag niét uitbreiden door nieuw arrest over voorlopige stikstofkader

De beslissing van de deputatie van Antwerpen, waarbij de uitbreiding van een geitenbedrijf in Merksplas tot 5.595 geiten was vergund, is door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. Dat stelt dat onvoldoende de stikstofimpact werd onderzocht. Want er werd gesteund op het zogenaamde voorlopige PAS-kader.

Leestijd : 2 min

In Merksplas is een geiten- en runderhouderij gelegen met 3.025 vergunde geiten in 4 stallen.

Eind september 2019 werd een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de exploitatie tot 5.595 geiten. Het houden van runderen werd stopgezet.

Nieuwe geitenstal

De aanvraag hield ook een uitbreiding van de mestopslagcapaciteit tot 4.010 m³ in. Op stedenbouwkundig vlak beoogde de aanvraag onder meer de bouw van een nieuwe geitenstal, bijkomende sleufsilo’s en de regularisatie van constructies die anders dan vergund werden uitgevoerd.

De vzw Natuurpunt Markvallei diende tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift in.

Vervolgens bracht op 14 november 2019 het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies uit en verklaarde zich akkoord met de besluiten van de passende beoordeling en adviseerde gunstig.

Op 25 februari 2020 bracht de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) een voorwaardelijk gunstig advies uit.

Op 31 maart vergunde het gemeentebestuur van Merksplas de aanvraag.

Tegen die beslissing tekende de vzw Natuurpunt Markvallei bestuurlijk beroep aan bij de provincie Antwerpen.

Plots ongunstig door POVC

Op 10 juli 2020 bracht het Agentschap Natuur en Bos weer een gunstig advies uit.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) adviseert op 11 september dan plots om de aanvraag niet te vergunnen “gelet op het gebrek aan bewijs dat stal 1 en stal 4 geschikt zijn om geiten te houden en wegens het ontbreken van een kwalitatief groenscherm.”

Het provinciebestuur van Antwerpen beslist op 24 september 2020 om het beroep niet in te willigen en een omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen.

Daarop trekt de vzw Natuurpunt Markvallei naar de Raad voor Verguningsbetwistingen om de genomen deputatiebeslissing met de onder voorwaarden verleende omgevingsvergunning, aan te vechten.

Geen passende beoordeling

De exploitatie is gelegen in de buurt van een Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) en (gedeeltelijk overlappend) VEN-gebied. Het aanvraagdossier bevat geen passende beoordeling.

De deputatie, en het ANB, oordelen dat de zogenaamde ‘kritische last’ minder dan 5 % bedraagt, gesteund op het voorlopige PAS-kader.

Verwijzen naar de drempelwaarden volstaat niet om het project uit te sluiten van een concrete beoordeling van de betekenisvolle effecten op de nabijgelegen natuur.

Tenslotte stelt de Raad dat niet concreet onderzocht en gemotiveerd werd waarom het project geen onvermijdbare en onherstelbare schade zou aanrichten.

De omgevingsvergunning tot uitbreiding werd dan ook vernietigd, waardoor de deputatie binnen een termijn van 3 maanden een nieuwe beslissing moet nemen over het beroep van de vzw Natuurpunt Markvallei.

Lieven Vancoilie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken