Startpagina kleinvee

Het Europees Parlement stemt voor de productie van foie gras

Euro Foie Gras en Copa-Cogeca zijn verheugd over de positieve stemming van het Europees Parlement over het "Uitvoeringsverslag inzake het welzijn van dieren op landbouwbedrijven" van Jérémy Decerle. Leden van het Europees Parlement (MEP's) erkenden dat, "Foie gras productie is gebaseerd op landbouwprocedures die dierenwelzijnscriteria respecteren" en verwierpen de oproep om het geassisteerd voederen van eenden en ganzen te verbieden.

Leestijd : 2 min

Gisteravond stemde een meerderheid van de leden van het Europees Parlement tegen 2 amendementen die opriepen tot een verbod op het onder toezicht voederen van ganzen en eenden voor de productie van foie gras. In de aangenomen tekst staat: "De mestfase, die gemiddeld 10 tot 12 dagen duurt met 2 maaltijden per dag, is in overeenstemming met de biologische parameters van het dier".

Bovendien wordt erkend dat de productie van foie gras extensief is, in de open lucht plaatsvindt en meestal op familiebedrijven plaatsvindt. De vette dieren brengen 90% van hun leven door in open lucht, waar zij vrij kunnen groeien, omringd door hun soortgenoten. Dit verslag zal worden meegenomen in het herzieningsproces van de Commissie van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn.

Christophe Barrailh, voorzitter van Euro Foie Gras, reageerde: "Wij zijn zeer verheugd over de steun van het Parlement voor onze sector. Onze voortdurende inspanningen om onze specifieke kenmerken en hoge normen inzake dierenwelzijn te handhaven, hebben gehoor gevonden."

De productie van foie gras voldoet aan de dierenwelzijnsnormen van de EU en gaat nog verder door het in 2013 goedgekeurde eigen handvest van de sector te volgen en door dierenwelzijnsindicatoren te ontwikkelen. Het is ook van essentieel belang op te merken dat het volgens de huidige stand van de kennis en de beschikbare technieken, en in tegenstelling tot de beweringen over bepaalde producten, niet mogelijk is om foie gras te produceren zonder geassisteerde voeding. Euro Foie Gras en Copa-Cogeca hebben er altijd naar gestreefd en zullen er ook in de toekomst naar blijven streven dat de dieren in optimale omstandigheden worden gekweekt door hun welzijn volledig te waarborgen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen met betrekking tot hygiëne en het bieden van goede werkomstandigheden aan fokkers.

Copa-Cogeca - SN

Lees ook in kleinvee

Wolf in West-Vlaanderen doet vraag rijzen voor uitbreiding risicozone

Schapen In het West-Vlaamse Poperinge is in de nacht van 22 op 23 mei een wolf gespot. Welkom Wolf kreeg verschillende meldingen van waarnemingen in de buurt van Poperinge. De Hubertus Vereniging Vlaanderen vraagt om de risicozone voor wolven uit te breiden naar heel Vlaanderen, waardoor veehouders een schadevergoeding kunnen krijgen bij wolvenschade.
Meer artikelen bekijken