Startpagina Granen

Vroege behandeling tegen gele roest kan nodig zijn

Deze week werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en partners op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. Bij 5 percelen was de behandelingsdrempel voor gele roest al bereikt.

Leestijd : 1 min

De helft van de wintertarwe bevindt zich op dit moment in het stadium ‘begin oprichten’. Ongeveer 1/3de heeft het stadium 1ste knoop al bereikt.

Gele roest werd bij ongeveer de helft van de percelen al waargenomen. Bij 5 percelen (voornamelijk in de kustregio) was de behandelingsdrempel reeds bereikt. Controleer dus je percelen om na te gaan of een vroege behandeling nodig is, zeker voor de gevoelige rassen! De gevoeligheid van verschillende rassen voor gele roest kan je terugvinden op de website van LCG .

Bladseptoria is op verschillende waarnemingspercelen aanwezig maar nog niet in die mate dat er behandeld moet worden gezien het groeistadium van de wintertarwe. Dit moet de komende weken wel verder worden opgevolgd.

Witziekte werd op enkele percelen in zeer beperkte mate waargenomen, nergens werd de behandelingsdrempel bereikt.

Oogvlekkenziektewerd maar op 1 perceel in zeer beperkte mate waargenomen.

Bruine roest werd nog nergens waargenomen.

LCG

Lees ook in Granen

Geïntegreerde ziektebestrijding in graanteelt toegelicht

Granen Tijdens de graanavonden die eind februari - begin maart werden georganiseerd doorheen Vlaanderen gaven Bram Vervisch & Jonas Claeys van Inagro én coördinatoren van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) toelichting bij de geïntegreerde ziektebestrijding van wintergranen.
Meer artikelen bekijken