Met partners het antibioticagebruik op je bedrijf doen dalen

Het project Disarm gaat dus over het verzamelen van verschillende strategieën in verband met antibioticagebruik over de grenzen heen. Om die kennis te verspreiden maakten de onderzoekers ook onder andere een database, cursussen, workshops en webinars. Het project wil ook mensen doen samenwerken in ‘Farm Health Teams’ om het antibioticagebruik te doen dalen.

Farm Health Team

Een Farm Health Team bestaat idealiter uit een veehouder, eventueel boerderijpersoneel, een dierenarts, een leverancier van apparatuur, een voerleverancier en eventueel nog uit andere leden uit de sector.

Samen gaat het team na hoe ze het antibioticagebruik op het betrokken bedrijf kunnen verminderen en tegelijkertijd de financiële prestaties en de dierengezondheid kunnen behouden of verbeteren. Over verschillende Europese landen heen werden 40 bedrijfsgezondheidsteams opgestart en opgevolgd. Die proefperiode is afgelopen en bleek succesvol. Disarm publiceerde aan de hand van de resultaten uit de Farm Health Teams een toolbox om andere veehouders en hun lokale adviseurs te helpen bij het opzetten en gebruiken van een multiactorgroep om de behoefte aan antibioticabehandelingen te verminderen. Via efficiënte tips leer je zelf een team opstarten en de situatie van het bedrijf in kaart brengen.

De bedoeling van het project is ook om met andere veehouders over verschillende landen in contact te komen. Daarom kan je ook in een grensoverschrijdende Facebookgroep terecht, genaamd ‘Disarm Community of Practice’. Daarin deelt iedereen uit de sector, van landbouwers tot dierenartsen en adviseurs hun ervaring met verschillende maatregelen. Uitdagingen, voor- en nadelen en nieuwe tools krijgen daarin aandacht. De onderwerpen zijn breed en gaan van hygiëneprocedures tot een verbeterde rantsoenering voor gezondere dieren. Om lid te worden van de Facebookgroep, moet je enkele vragen invullen om aan te tonen dat je uit de sector komt. Daarna heb je toegang tot alle informatie.

Coaching

Aan het begin van het traject vul je de BioCheck.UGent in die de bioveiligheid op je bedrijf meet. Je vult ook de Adkar-coachingsmethode in die personen begeleidt bij het realiseren van veranderingen in hun bedrijfsvoering. Via een score die je behaalt, wordt duidelijk op welke vlakken je nog steun kan gebruiken. Daarna krijg je vanuit het project een bedrijfsdiagnose en een actieplan. Dat plan wordt enige tijd opgevolgd, waarna er een volgende evaluatie plaatsvindt om de vooruitgang in kaart te brengen.

Kennisdatabase

In de kennisdatabase van Disarm kan je op zoek gaan naar verschillende onderzoeken rond antibioticagebruik. De voornaamste onderwerpen die aan bod komen, zijn verbeterde bioveiligheid, veerkrachtige dieren, ziektepreventie, alternatieve behandelingen en gericht antibioticagebruik.

Ervaring van deelnemende pluimveehouders

Pluimveehouders Wendy en Joris namen deel aan het Disarmproject. Ze wilden de salmonellabesmettingen op hun bedrijf terugdringen en zo ook het antibioticagebruik verminderen. Hun bedrijfsdierenarts raadde hen daarom aan om hun kans te grijpen en om zich aan te melden voor het project.

Het koppel is heel tevreden over hun deelname. Wendy is vooral enthousiast over het Farm Health Team dat ze op poten hebben gezet: “Dankzij het project hebben we verschillende partners van ons bedrijf in een team kunnen samenbrengen. Zo zaten in het team: iemand van de broeierij, iemand van onze veevoederfirma, de dierenarts, iemand vanuit het Disarm-project (ILVO), en wijzelf.

Om de 2 rondes zaten wij samen rond tafel om te bespreken wat er allemaal kon veranderen en om de vooruitgang van ons antibioticagebruik te bekijken. Op die manier konden we stap voor stap ons management veranderen doordat we er een nieuwe kijk op kregen.

Naast salmonella zijn er vandaag nog grote uitdagingen in de pluimveehouderij. Zo komen er steeds meer regels bij vanuit de overheid en zetten we nu meer dan ooit in op het welzijn van elke kip. Denk maar aan daglicht en meer ruimte voor elke kip. Vooral voor de intensieve veehouder is reduceren in antibioticagebruik niet gemakkelijk, maar door goed samen te werken met verschillende partners lukt dat geleidelijk aan. Dat merken we nu echt na het project. Praten en samenzitten met al je partners raden we dan ook aan iedereen aan.”

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent