Demir giet olie op het vuur

Minister Demir laat geen enkele kans liggen om de landbouwsector met de vinger te wijzen.
Minister Demir laat geen enkele kans liggen om de landbouwsector met de vinger te wijzen. - Foto: FVDL.

Aan de ene kant zegt minister Demir dat ze in de discussie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) veel begrip heeft voor de situatie van de Vlaamse landbouwers, aan de andere kant laat ze geen enkele kans liggen om de sector met de vinger te wijzen. Op 29 juni gaf ze bijvoorbeeld een persbericht uit waarin stond dat 41% van de gecontroleerde luchtwassers in veestallen tekortkomingen vertoont.

De belofte die ze op 31 mei bij ABS in Kortemark maakte, heeft niet lang stand gehouden. De minister zou bekijken of varkensboeren die een impactscore hebben lager dan 0,5% maar die vrijwillig willen stoppen dat kunnen doen aan ongeveer dezelfde voorwaarden als de ‘rode’ bedrijven. Over het verlagen van die drempel wordt een maand later in het persbericht met geen woord gerept. Nochtans wordt zo’n warme sanering door de sector aangebracht als een snelle en eenvoudig te realiseren stikstofreductie voor Vlaanderen.

Varkens vernietigen

In het VTM-journaal van zondag 3 juli deed minister Demir daar nog een schepje bovenop door te verklaren dat er in Vlaanderen zoveel varkens gekweekt worden dat het er zelfs teveel zijn om te exporteren. ‘Heel wat varkens’ worden volgens haar ‘onaangeroerd vernietigd’. En daar moet de belastingbetaler voor opdraaien. De sector reageert op sociale media en nieuwssites verbolgen op deze nieuwe aantijgingen. Hoogstens worden een paar zieke varkens opgehaald door Rendac om daar dierenvoeding van te maken of te verbranden in de cementindustrie.

Factcheck

Na een eerdere uitspraak over Ineos had minister Demir reeds ongelijk gekregen in een factcheck van de VRT. Ze beweerde op 15 juni in het tv-programma Terzake dat de nieuwe fabriek van Ineos niet meer stikstof uitstoot dan een ‘groot’ veeteeltbedrijf in Vlaanderen. De totale stikstofuitstoot van Ineos bedraagt volgens de factcheck van de VRT ongeveer 66 ton, terwijl de grootste uitstoot uit een reeks van 3 door Demir’s kabinet aangebrachte veeteeltbedrijven slechts ongeveer 32 ton bedraagt.

In het VTM-journaal beweerde minister Demir nu dat Ineos met volgens haar 18 ton stikstof minder uitstoot dan een ‘gemiddeld’ veeteeltbedrijf, dat 24 ton stikstof zou uitstoten. Haar woordvoerder vergelijkt op Twitter Ineos met 2 varkensbedrijven uit Arendonk en Hoogstraten (met meer dan 7.000 varkens en 24 ton stikstof), terwijl een gemiddeld Vlaams varkensbedrijf eerder zowat 1.500 varkens heeft.

“De uitspraken op VTM Nieuws dat er in Vlaanderen varkenskarkassen, geschikt voor consumptie, systematisch vernietigd worden en dat de ammoniakuitstoot van een gemiddeld Vlaams varkensbedrijf (opnieuw) groter werd ingeschat dan die van de nieuwe Ineos-fabriek in Antwerpen kunnen niet door de beugel en vragen om een rechtzetting“, klinkt het in een reactie bij ABS.

Hete zomer

Eerder moedigde minister Demir reeds haar Nederlandse collega van der Wal aan om vooral niet in te gaan op het protest van de landbouwers daar. “Het brandt in Nederland en dit komt volgens ons deels door desinformatie“, zegt het ABS in een reactie op de uitlatingen van de minister in het VTM-journaal.

“Als het gezond boerenverstand ondergeschikt wordt aan andere belangen en aan een oplopende verkiezingskoorts bij onze verkozenen, staat er misschien toch nog een hete zomer voor de deur. Dit is niet de eerste keer dat in landbouwgerelateerde dossiers halve waarheden of onwaarheden de wereld ingestuurd worden. Met het ABS wezen we na het stikstofarrest van 25 februari 2021 van meet af aan op de nood aan een sereen debat over de toekomst van de varkens- en veehouderij in Vlaanderen.“

Polarisering

“ABS werkt al jaren aan het wegwerken van de polarisering van de landbouwsector versus natuur. Wij zetten ons continu in om de boer en de burger juist te informeren en hen bewust te maken dat onze landbouwers echt wel willen meewerken aan de zo vaak geciteerde transitie en aan de veranderende maatschappelijke verwachtingen. Maar wel steeds op basis van feiten, wetenschap en cijfers. Iedereen weet: Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel.”

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent