Bijna 19.000 bezwaarschriften voor ontwerp-PAS

Er zijn bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend over het ontwerp-PAS.
Er zijn bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend over het ontwerp-PAS. - Foto: TD

Van dinsdag 19 april 2022 tot en met 17 juni liep het openbaar onderzoek in uitvoering van het stikstofakkoord. Dit openbaar onderzoek gaf iedereen zijn of haar kans om opmerkingen te formuleren. Lokale besturen, adviesverlenende instanties en grensoverschrijdende instanties kunnen nog tot 1 augustus 2022 hun reactie indienen.

“De administratieve diensten zijn, onder coördinatie van het departement Omgeving, gestart met de verwerking van alle ontvangen inspraak. De bedoeling is de inspraakreacties op een gestructureerde wijze te verwerken, grondig te onderzoeken en te behandelen zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

300 gemeenten

De PAS moet de hoeveelheid stikstofneerslag terugdringen om kwetsbare natuur te beschermen en een rechtszeker kader bieden voor het verlenen van vergunningen. De Vlaamse gemeenten organiseerden hierover een openbaar onderzoek tot liep tot en met 17 juni. Gemeenten hadden tot 18 juli de tijd om de inspraak die ze ontvingen, over te maken aan het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Net geen 19.000 inspraakreacties werden ingediend doorheen 300 gemeenten.

Een aanzienlijk deel van de ingediende bezwaarschriften is gestandaardiseerde inspraak die werd opgemaakt aan de hand van de online bezwarentool van Boerenbond. “Naast verzoeken om het ontwerp PAS af te zwakken, bevatten de inspraakreacties ook verzoeken om een verscherping van de maatregelen omdat men van mening is dat er zwaardere ingrepen nodig zijn om onze natuur voor de toekomst te beschermen”, aldus Demir. Alle bezwaren worden verwerkt.

Positieve appreciatie van Minaraad

Later dit najaar keert het ontwerp PAS terug naar de ministerraad, wanneer alle inspraakreacties verwerkt zijn. Demir verkreeg intussen ook al een advies van de Strategische Adviesraad Mina. De meerderheid van de Minaraad beoordeelt de voorliggende PAS als een programma dat wel degelijk de beoogde effecten kan genereren.

“Om evenwel te fungeren als efficiënt en effectief kader mag er niet getalmd worden”, zegt de raad, die tegelijk waarschuwt dat haar opmerkingen niet “als excuus mogen dienen om een definitieve aanpak op de lange baan te schuiven”, klinkt het. De Boerenbond, die deel uitmaakt van de Mina-Raad, heeft als enige verklaard het niet eens te zijn met deze algemene appreciatie.

Duidelijk signaal

Volgens Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond, zijn de 19.000 bezwaarschriften ‘een duidelijk signaal aan de Vlaamse overheid dat onmogelijk genegeerd kan worden’. Ceyssens verwacht dat de Vlaamse overheid met de nodige aandacht aan de slag gaat met de bezwaren. De voorzitter maakt zich sterk dat de bezwaren uit de Boerenbond- tool geen copy/paste bezwaren zijn, en steeds specifieke bekommernissen bevatten. “Ze zijn even relevant als de andere bezwaarschriften", stelt Ceyssens. De Boerenbond zegt uit te kijken om samen met de Vlaamse overheid na te denken over "haalbare en doelgerichte oplossingen voor onze boeren en natuur.”

Kabinet Demir - Belga

Meest recent

Meest recent